1.
Sappinen J. Peliteoria ja liikennetavat. TT [Internet]. 1. huhtikuuta 1999 [viitattu 8. elokuuta 2020];17(4). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/58348