1.
Steinby M. Rooma on aina Rooma. TT [Internet]. 1. toukokuuta 1999 [viitattu 6. heinäkuuta 2020];17(5). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/58375