1.
Kamppinen M. Ihminen ja negaatio: professori Airaksinen ja positiivisen ajattelun taito. TT [Internet]. 1. syyskuuta 1999 [viitattu 30. marraskuuta 2021];17(6). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/58392