1.
Honko L. Vapauttakaamme Elias Lönnrot. TT [Internet]. 1. maaliskuuta 1998 [viitattu 4. elokuuta 2020];16(3). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/58503