1.
Hjerppe R. Kansainväliset vertailut historiantutkimuksessa – hyödyllisiä mutta vaativia. TT [Internet]. 1. toukokuuta 1998 [viitattu 28. marraskuuta 2021];16(5). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/58570