1.
Kukkonen T. 800 vuotta Ibn Rushdin kuolemasta – 800 vuotta Averroës´ta. TT [Internet]. 1. toukokuuta 1998 [viitattu 2. joulukuuta 2021];16(5). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/58588