1.
Rydman J. Lyhyesti. TT [Internet]. 1. lokakuuta 2005 [viitattu 3. kesäkuuta 2020];23(7). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/58666