1.
Hakulinen A. Kielioppi apuna kielestä puhuttaessa ñ esimerkkinä äidinkielenopetus. TT [Internet]. 1. tammikuuta 1997 [viitattu 10. toukokuuta 2021];15(1). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/58685