1.
Pietarinen J. Edvard Westermarck B moraalifilosofian dinosauri. TT [Internet]. 1. lokakuuta 1997 [viitattu 14. joulukuuta 2019];15(7). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/58786