1.
Rydman J. Lyhyesti. TT [Internet]. 1. marraskuuta 1997 [viitattu 12. heinäkuuta 2020];15(8). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/58817