1.
Portin P. Mitä Charles Darwin ja hänen aikalaisensa ajattelivat perinnöllisyydestä?. TT [Internet]. 16. helmikuuta 2017 [viitattu 7. elokuuta 2020];35(1). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/60785