1.
Salmela M. Affektiivinen käänne: Yksi vai monia? Käsitteellisiä ja metodologisia pohdintoja. TT [Internet]. 23. maaliskuuta 2017 [viitattu 14. heinäkuuta 2020];35(2). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/61405