1.
Penttonen J. Mitä tekniikan tutkimus voisi oppia Karl Popperin tieteenfilosofiasta?. TT [Internet]. 4. toukokuuta 2017 [viitattu 24. lokakuuta 2021];35(3). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/63453