1.
Leskelä A, Saxén H. Antibioottiresistenssi – missä mennään?. TT [Internet]. 14. kesäkuuta 2017 [viitattu 17. syyskuuta 2021];35(4). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/64673