1.
Riikonen HK. Murha Terijoella. TT [Internet]. 21. syyskuuta 2017 [viitattu 11. joulukuuta 2019];35(5). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/65847