1.
Ruuska T, Heikkurinen P. Väkivalta ihmisen aikakaudella. TT [Internet]. 3. toukokuuta 2018 [viitattu 7. heinäkuuta 2020];36(3). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/70304