1.
Löppönen P, Vuorio E. Tutkimusetiikka Suomessa 1980-luvulta tähän päivään. TT [Internet]. 21. helmikuuta 2013 [viitattu 15. kesäkuuta 2024];31(1). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/7704