1.
Salminen T. Suomalais-ugrilaisuuden aate ja tiede: Suomalais-Ugrilainen Seura 1883–2008. TT [Internet]. 19. joulukuuta 2008 [viitattu 1. huhtikuuta 2023];26(8). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/780