1.
Mykkänen M. Tutkitun tiedon ja rationaalisen ajattelun apologia. TT [Internet]. 21. maaliskuuta 2019 [viitattu 17. marraskuuta 2019];37(2). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/79958