1.
Lampinen A. Evoluution suuri linja: riippuvuudesta vapauteen. TT [Internet]. 19. syyskuuta 2019 [viitattu 23. syyskuuta 2021];37(5). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/85183