1.
Alanko A. Vaikuttajat valistuksen ajassa. TT [Internet]. 14. marraskuuta 2019 [viitattu 8. huhtikuuta 2020];37(6). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/87259