1.
Leppälahti M. Naisia tieteen huipulta. TT [Internet]. 14. marraskuuta 2019 [viitattu 1. huhtikuuta 2020];37(6). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/87260