1.
Lattu A. Tutkijayrittäjyyden inho ja kapitalismin puutteet. TT [Internet]. 17. syyskuuta 2020 [viitattu 25. helmikuuta 2021];38(4). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/98127