1.
Jylkkä J. Mielen ja aineen välisestä kuilusta seuraa sittenkin jotain tärkeää. TT [Internet]. 17. syyskuuta 2020 [viitattu 23. kesäkuuta 2021];38(4). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/98138