1.
Lindstedt I, Juusola H, Nokso-Koivisto I, Pauha T, Svärd S, Tuori R. Tarkoitushakuinen näkemys islamista. TT [Internet]. 12. marraskuuta 2020 [viitattu 4. joulukuuta 2021];38(5). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/99522