1.
Alanko A. Syventäviä osajuonteita suuressa kertomuksessa. TT [Internet]. 12. marraskuuta 2020 [viitattu 26. tammikuuta 2021];38(5). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/99534