1.
Mäki U. Pöytä on katettu tieteenfilosofialle. TT [Internet]. 12. marraskuuta 2020 [viitattu 12. kesäkuuta 2024];38(5). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/99588