1.
Mäki U. Pöytä on katettu tieteenfilosofialle. TT [Internet]. 12. marraskuuta 2020 [viitattu 8. joulukuuta 2021];38(5). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/99588