https://journal.fi/tt/issue/feed Tieteessä tapahtuu 2023-09-14T00:00:00+03:00 Toimituspäällikkö Taina Vuokko taina.vuokko@tsv.fi Open Journal Systems <p>Foorumi ajankohtaisille ja yleistajuisille tiedeartikkeleille ja keskustelulle. Julkaisija Tieteellisten seurain valtuuskunta</p> https://journal.fi/tt/article/view/136591 Kansalliskielinen korkeakoulutus – uhanalaista kulttuuriperintöä? 2023-09-13T12:12:19+03:00 Janne Saarikivi <p>Syrjäytyvätkö kansalliset kielet yliopisto-opetuksessa englannin tieltä? Onko kyse vääjäämättömästä tai tarpeellisesta kansainvälistymisestä? Pitääkö olla huolissaan suomen kielen asemasta? Onko kehitykselle vaihtoehtoja?</p> 2023-09-14T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2023 https://journal.fi/tt/article/view/136603 Sivistysideaali vaatii uudelleentarkastelua 2023-09-13T12:38:38+03:00 Minna Riikka Järvinen Jari Kaivo-oja <p>Maailmassa on monenlaista pahoinvointia ja epätasa-arvoa, eikä aikamme viheliäisiä ongelmia olla onnistuttu ratkaisemaan. Olisi aika synnyttää uusi sivistysideaali, mutta se edellyttää, että ymmärrämme, mitkä ovat uuden ajan reunaehdot, ja kutsumme kaikki mukaan keskusteluun.</p> 2023-09-14T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2023 https://journal.fi/tt/article/view/136606 Sosiaalinen yliopisto 2023-09-13T12:41:39+03:00 Jarkko Tirronen <p>Pohjoismaalaiseen yliopistokäsitykseen kuuluu näkemys, jonka mukaan koulutus luo yhteenkuuluvuutta sekä lisää oikeudenmukaisuutta ihmisten ja alueiden välillä. Sivistyminen on jämäkkää, sosiaalisesti tärkeää ja aikaa vaativaa työtä, joka ylittää kunkin sukupolven omat intressit.</p> 2023-09-14T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2023 https://journal.fi/tt/article/view/136592 Silmät auki sotaan 2023-09-13T12:19:46+03:00 Noora Kotilainen <p>Katri Vala joutui elinaikanaan ahtaalle, sillä hän kritisoi militarismia aikana, jolloin valmistauduttiin toiseen maailmansotaan. On tulenarkaa olla väkivallan vastustaja ja sodan hulluuden paljastaja silloin, kun militaristiset äänenpainot kaikuvat kaiken muun yli.</p> 2023-09-14T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2023 https://journal.fi/tt/article/view/136594 ”Ne eivät halua päästää sinua etenemään täällä” 2023-09-13T12:25:23+03:00 Samuli Skurnik Mikael Skurnik <p>Helsingin yliopistolla syrjittiin 1930-luvulla juutalaisia, mikä teki akateemiselle uralle pääsemisestä heille käytännössä mahdotonta. Lääkäriksi opiskelleen isämme Leo Skurnikin tapaus ei ollut yksittäinen sattumus.</p> 2023-09-14T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2023 https://journal.fi/tt/article/view/136597 Yksi suuri pahe – Tarkastelussa Polykarpoksen kirje filippiläisille 2023-09-13T12:29:45+03:00 Otto Linderborg <p>Varhaiskristillisissä lähteissä käsitykset synnistä ja harhaopista sulautuvat yhdeksi ajatukseksi yhteisölle vaarallisesta paheesta. Jotta tästä vaarasta voitaisiin pysyä loitolla, tarvitaan oikeudenmukaisuutta.</p> 2023-09-14T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2023 https://journal.fi/tt/article/view/136600 Roomalaisten joukkojen katastrofi Germaniassa – Käytiinkö ratkaiseva taistelu Teutoburgin metsässä? 2023-09-13T12:33:32+03:00 Pekka T. Heikura <p>Vuoden 9 jKr. taistelussa germaanit kukistivat roomalaiset, jotka havittelivat Germanian liittämistä Rooman valtakuntaan. Pitkään uskottiin, että taistelu käytiin Teutoburgin metsässä nykyisessä Saksassa, mutta nykytiedon mukaan näyttää todennäköiseltä, että taistelupaikka sijaitsikin toisaalla.</p> 2023-09-14T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2023 https://journal.fi/tt/article/view/136602 Uskomukset toimivat vuosisatojen ajan riskienhallintana merenkulussa 2023-09-13T12:36:09+03:00 Mikko Huhtamies <p>Uskonto ja uskomukset olivat osa merielämää ja merenkulun riskienhallintaa aikana, jolloin meriturvallisuudesta ei juuri voinut puhua. Ne toivat henkistä turvaa ja itseluottamusta merenkulkijoille.</p> 2023-09-14T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2023