https://journal.fi/tt/issue/feed Tieteessä tapahtuu 2017-11-23T14:46:14+02:00 Ilari Hetemäki tieteessatapahtuu@tsv.fi Open Journal Systems <p>Foorumi ajankohtaisille ja yleistajuisille tiedeartikkeleille ja keskustelulle. Julkaisija Tieteellisten seurain valtuuskunta</p> https://journal.fi/tt/article/view/66945 YLIOPISTO ON MYÖS SYMBOLI 2017-11-15T13:51:03+02:00 KARI ENQVIST ttoim@tsv.fi 2017-11-16T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.fi/tt/article/view/66946 VESIVOIMALOIDEN JA NEUVOSTOELOKUVAN MODERNI LIITTO 2017-11-15T13:54:28+02:00 ARJA ROSENHOLM ttoim@tsv.fi <p>&nbsp;Artikkeli esittelee esimerkinomaisesti venäläistä elokuvahistoriaa, joka kertoo eri aikakausien suhtautumisesta vesivoimaloihin, patorakennuksiin ja kanaviin 1930-luvulta 2000-luvulle.</p> 2017-11-16T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.fi/tt/article/view/66947 OOPPERA JA TODELLISUUS 2017-11-15T13:57:58+02:00 OSMO PEKONEN ttoim@tsv.fi <p><strong>Kaija Saariahon ooppera <em>Émilie </em>perustuu tositarinaan valistusajan nerokkaasta tiedenaisesta markiisitar Émilie du Châtelet’sta (1706–49). Tässä fokusoimme markiisitar du Châtelet’n pääteokseen, Newtonin <em>Principian </em>ranskannokseen, ja sen käsikirjoituksen kohtaloihin.</strong></p> 2017-11-16T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.fi/tt/article/view/66948 PAINOVAPAUS JA PILKKAKUVASTO 2017-11-15T14:07:05+02:00 SARI KIVISTÖ ttoimn@tsv.fi PÄIVI MEHTONEN ttoim@tsv.fi <p>&nbsp;Suomalaisen polemiikin tärkeä kehityskaari ulottuu 1700-luvun hengellisistä reformiliikkeistä 1800-luvun nousevaan poliittiseen (työväen)lehdistöön. Hankkeemme ”Painovapaus ja pilkkakuvasto” (2016–17) osoittaa, että varhaisen suomalaisen sanomalehdistön politisoituva iva kirkon toimia ja herätysliikkeitä kohtaan perustui vanhaan polemiikkiin kirkkoluterilaisuuden ja sen reformoijien välillä. Hanke laajentaa painettuun sanaan keskittyvän lehdistö- ja kirjallisuushistorian kuvaa kansallisesti ja kansainvälisesti tärkeästä jaksosta noin vuosina 1770–1910.&nbsp;</p> 2017-11-16T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.fi/tt/article/view/66949 SUUNNATUN EVOLUUTION SAAVUTUKSIA 2017-11-15T14:10:25+02:00 TUOMAS HUOVINEN ttoim@tsv.fi <p>Evoluutioteoriasta puhuttaessa viitataan yleisimmin biologiassa vallalla olevaan käsitykseen, jolla selitetään eliölajien syntyä. Sen sijaan vähemmälle huomiolle on jäänyt, että evoluutiota on hyödynnetty myös työkaluna lukuisissa laboratorioissa jo useamman vuosikymmenen ajan. Tämän suunnatuksi evoluutioksi kutsutun laboratoriotekniikan avulla on kehitetty lukuisia ihmiskuntaa hyödyttäviä proteiinipohjaisia tuotteita, kuten teollisuusentsyymejä ja lääkeainemolekyylejä. Tässä artikkelissa avataan suunnatun evoluutiotekniikan toimintaperiaatetta, historiaa ja tähänastisia saavutuksia. Artikkeli syventää viime vuoden Millennium-teknologiapalkintoon liittyvää uutisointia, jolloin suunnatun evoluutiotekniikan uranuurtaja professori Frances Arnold palkittiin elämäntyöstään.&nbsp;</p> 2017-11-16T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.fi/tt/article/view/66950 KAMPPAILU IDENTITEETTIKASVATUKSESTA HISTORIANOPETUKSESSA 2017-11-15T14:13:59+02:00 JUKKA RANTALA ttoim@tsv.fi <p><strong>Historianopetusta on käytetty niin kansallisen identiteetin vahvistamiseen kuin yhteiskunnan moninaisuuden ymmärtämiseen. Se millaisia tarinoita menneisyyskertomukseen sisällytetään, liittyy muistin politiikkaan – siihen, mitä asioita katsotaan oleelliseksi kertoa jälkipolville. Menneisyys rakentaa tulevaisuushorisonttiamme, joten ei ole yhdentekevää, mitä ja kenen menneisyyttä käsitellään historianopetuksessa. Tarkastelen seuraavassa historianopetuksen tavoitteista käytyä kamppailua maailmalla ja Suomessa.</strong></p> 2017-11-16T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.fi/tt/article/view/66953 KUINKA VÄHÄN VOIDAANKAAN TIETÄÄ NIIN PALJOSTA – INARIN KARHUNPESÄKIVI 2017-11-16T08:35:14+02:00 JUKKA HILDÉN ttoim@tsv.fi <p><strong>Inarissa on outo lohkare. Sen sisällä on neljä–viisi metriä pitkä, kaksi metriä leveä ja kaksi–kolme metriä korkea onkalo. Se on keskeltä aivan ontto. Tämän siirtolohkareen sisällä voi vaikka tanssia! Tämä luonnonoikku sijaitsee Myössäjärvellä, Ivalosta Inariin johtavan tien varrella, kallion laella vähän ennen Inarin kirkonkylää.</strong></p> 2017-11-16T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.fi/tt/article/view/66954 SUOMEN ENSIMMÄINEN KEMIAN PROFESSORI OLI MYÖS MAAMME PUUTARHATALOUDEN ISÄ 2017-11-16T08:38:28+02:00 PETTER PORTIN ttoim@tsv.fi <p><strong>Tämä vuosi on Pehr Adrian Gaddin, Suomen ensimmäisen kemian professorin, kaksinkertainen merkkivuosi. Hänen syntymästään tulee kuluneeksi 290 vuotta ja kuolemasta 220 vuotta. Paitsi kemistinä, Gadd tunnetaan myös maamme eri osien taloudellisten olojen kuvauksen aloittajana sekä puutarhatalouden uranuurtajana.</strong></p> 2017-11-16T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.fi/tt/article/view/66955 MERKKIPAALUJA JA EPISODEJA OBSERVAATTORI HENRIK WALBECKIN ELÄMÄSTÄ 2017-11-16T08:41:39+02:00 KALEVI MATTILA ttoim@tsv.fi <p>&nbsp;<strong>Jo 1700-luvun loppuvuosina Turun akatemia oli tehnyt Ruotsin kuninkaalle useita – hiekkaan valuneita – esityksiä observatorion perustamisesta. Kun Suomesta oli tullut autonominen suuriruhtinaskunta, Venäjän keisari ryhtyi monilla tavoin edistämään yliopiston asiaa. Keisarin suostumus yliopiston konsistorin esitykseen observatorion rakentamisesta ja observaattorin viran perustamisesta saatiin 200 vuotta sitten, 31. maaliskuuta 1817. Observaattorin virkaan nimitettiin 18.11.1817 Henrik Johan Walbeck (1793–1822).&nbsp;</strong></p> 2017-11-16T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.fi/tt/article/view/66956 ASIAN AJAJA ASIANTUNTIJOISTA 2017-11-16T08:44:35+02:00 VESA HEIKKINEN ttoim@tsv.fi 2017-11-16T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.fi/tt/article/view/66957 SATA VUOTTA SUOMEN TIEDETTÄ 2017-11-23T14:46:14+02:00 ILARI HETEMÄKI ttoim@tsv.fi <p>Ulkoasu: <span id="cell-82496-name" class="gridCellContainer"><span class="label">Camilla Pentti<br></span></span><span class="gridCellContainer"><span class="label">Tutkijoiden yön 2017 juliste</span></span></p> 2017-11-16T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.fi/tt/article/view/66958 TÄYSKÄSI – G. H. VON WRIGHT 2017-11-16T08:53:15+02:00 MATTI SINTONEN ttoim@tsv.fi 2017-11-16T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.fi/tt/article/view/66959 PUHTAAN ENERGIAN PUOLUSTAJA 2017-11-16T08:55:54+02:00 HELEN MOSTER ttoim@tsv.fi <p>&nbsp;<strong>Kasvifysiologian professori Eva-Mari Aro tutkii fotosynteesiä. Se ei tuoreelle tieteen akateemikolle riitä. Hän välittää monella rintamalla tieteellistä tietoa poliittisen päätöksenteon tueksi.</strong></p> 2017-11-16T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.fi/tt/article/view/66960 Ajankohtaista arktisesta 2017-11-16T08:59:58+02:00 REIJO SOLANTIE ttoim@tsv.fi 2017-11-16T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.fi/tt/article/view/66961 Valtavirtaa vastaan 2017-11-16T09:02:40+02:00 MARIA LÄHTEENMÄKI ttoim@tsv.fi 2017-11-16T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.fi/tt/article/view/66962 Mutta ellei aurinko nouse? 2017-11-16T09:04:54+02:00 KARI HEINO ttoim@tsv.fi 2017-11-16T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.fi/tt/article/view/66963 Kieli on täynnä ”auringonnousuja” 2017-11-16T09:07:12+02:00 VESA HEIKKINEN ttoim@tsv.fi 2017-11-16T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.fi/tt/article/view/66964 Ennen kaikki ei ollut paremmin 2017-11-16T09:10:57+02:00 MARKUS HOTAKAINEN ttoim@tsv.fi <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;Esko Valtaoja: <em>Kohti ikuisuutta</em>. Ursa 2017.</p> 2017-11-16T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.fi/tt/article/view/66965 Hyvinvointiyhteiskunnan kurinpalautus 2017-11-16T09:13:17+02:00 MIKKO LAGERSPETZ ttoim@tsv.fi <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;Jari Ehrnrooth: <em>Hyvintoimintayhteiskunta. Miten aikamme kriisi ratkeaa? </em>Kirjapaja 2016.</p> 2017-11-16T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.fi/tt/article/view/66966 Mediapoliitikko avaa silmät politiikan muutokselle 2017-11-16T09:15:43+02:00 OUTI ALANKO-KAHILUOTO ttoim@tsv.fi <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;Pekka Isotalus: <em>Mediapoliitikko</em>. Gaudeamus 2017.</p> 2017-11-16T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.fi/tt/article/view/66967 Hyvä kuva pysäyttää 2017-11-16T09:18:00+02:00 PAULIINA RAENTO ttoim@tsv.fi <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;Juuso Koponen, Jonatan Hildén ja Tapio Vapaasalo: <em>Tieto näkyväksi. Informaatiomuotoilun perusteet. </em>Aalto Arts Books 2016.</p> 2017-11-16T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.fi/tt/article/view/66968 Tulevaisuuden tutkimuksen supermies 2017-11-16T09:20:54+02:00 VILJA VARHO ttoim@tsv.fi <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;Laura Pouru, Markku Wilenius, Karin Holstius ja Sirkka Heinonen (toim.): <em>Pentti Malaska. Ennalta näkijä, edellä kulkija. </em>Tulevaisuuden tutkimuksen seura 2017.</p> 2017-11-16T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.fi/tt/article/view/66969 Naapurit kaupanteossa 2017-11-16T09:23:10+02:00 AKI ALANKO ttoim@tsv.fi <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;Inkeri Hirvensalo ja Pekka Sutela: <em>Rahat pois bolsevikeilta. Suomen kauppa Neuvostoliiton kanssa. </em>Siltala 2017.</p> 2017-11-16T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.fi/tt/article/view/66970 Mitä kummaa? 2017-11-16T09:25:33+02:00 VELI HYVÄRINEN ttoim@tsv.fi <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;Sandra Hagman: S<em>eitsemän kummaa veljestä. Kertomuksia suomalaisen homoseksuaalisuuden historiasta. </em>Gaudeamus 2016.</p> 2017-11-16T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.fi/tt/article/view/66971 Koditon maailmankansalainen 2017-11-16T09:27:36+02:00 MERJA LEPPÄLAHTI ttoim@tsv.fi <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;Silja Vuorikuru: <em>Aino Kallas. Maailman sydämessä. </em>SKS 2017.</p> 2017-11-16T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.fi/tt/article/view/66972 Uskomukset suurennuslasin alla 2017-11-16T09:30:15+02:00 TOMMI TENKANEN ttoim@tsv.fi <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;Tiina Raevaara (toim.): <em>Voiko se olla totta? – Skeptisiä näkökulmia nykymenoon. </em>Skepsis ja Ursa 2017.</p> 2017-11-16T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement##