https://journal.fi/tt/issue/feed Tieteessä tapahtuu 2019-03-21T08:51:55+02:00 Ilari Hetemäki tieteessatapahtuu@tsv.fi Open Journal Systems <p>Foorumi ajankohtaisille ja yleistajuisille tiedeartikkeleille ja keskustelulle. Julkaisija Tieteellisten seurain valtuuskunta</p> https://journal.fi/tt/article/view/79933 Tieteen maine ja julkisuuden glamour 2019-03-19T14:31:59+02:00 Pekka Aula tt@tsv.fi <p>Julkisuudessa on glamouria, jota jotkut janoavat, toiset kammoavat, jotkut pakenevat ja toiset haluavat. Julkisuudella on valtaa ja se kiehtoo. Myös tieteen tekijät ovat yhä useammin julkisuudessa. Toiset ohjaavat paljon aikaa sosiaaliseen mediaan tai muuhun mediasisältöön. Toiset näkevät julkisuuden ikävänä velvollisuutena, jota tulee vältellä. Vaikutusta on myös tutkimusrahoittajien tuottamilla julkisuusvaateilla. Rahoittajat etsivät rahoittamansa tutkimuksen ja tukemiensa tutkijoiden kautta omaa tilaansa julkisuudessa. Erityistä merkitystä aikamme julkisuudella on tieteen maineen kannalta.</p> 2019-03-21T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.fi/tt/article/view/79960 Menetetty akateeminen vapaus? Professorit ja yliopistoyhteisön kiihtyvä muutos 2019-03-19T15:41:58+02:00 Mika Kallioinen tt@tsv.fi <p>Yliopistot ovat käyneet läpi kiihtyvää muutosta. Kehitys huipentui vuoden 2010 yliopistolakiin, joka teki professoreiden virkasuhteista työsuhteita ja mullisti yliopistojen hallinnon. Yliopistoille kansallisen kilpailukyvyn nimissä asetetut tehokkuusvaatimukset ja lähes krooniseksi muodostunut rahoitusvaje ovat haastaneet perinteisen käsityksen vapaasta sivistysyliopistosta. Yliopistojen ydinryhmänä professorit ovat eläneet murroksen keskiössä. Tämä artikkeli tarkastelee puolen vuosisadan perspektiivillä yliopistojen kehitystä professoreiden aseman ja työn näkökulmasta.</p> 2019-03-21T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.fi/tt/article/view/79939 Kuka hukkasi totuuden? 2019-03-19T14:51:27+02:00 Ilkka Niiniluoto tt@tsv.fi <p>Teesi siirtymisestä totuudenjälkeiseen aikaan on viime vuosina herättänyt kohua ja kauhistelua, mutta politiikan ja viestinnän tutkijat ovat myös kyseenalaistaneet ja vähätelleet sen merkitystä. Tämän ilmiön historiallinen yhteys 1900-luvun lopun postmodernismiin on jäänyt vaille riittävää huomiota – ehkä siksi, että kommentaattoreiltakin on saattanut olla totuus hukassa. Siksi tarvitsemme yhä totuuden käsitteen filosofista analyysiä ja puolustusta.</p> 2019-03-21T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.fi/tt/article/view/79940 Sisältöä totuudenmukaisuudelle 2019-03-19T14:53:44+02:00 Aki Petteri Lehtinen tt@tsv.fi <p>Journalisteja velvoittava totuudenmukaisuuden imperatiivi on jäänyt sisällöltään tyhjäksi. Nyt on korkea aika tarkentaa, mitä ”totuudenmukaisuudella” tarkoitetaan. Tässä kirjoituksessa haetaan pragmatistisen filosofian näkökulmasta käsitteelle sisältöä. Panoksena on journalismin tiedollinen identiteetti erotuksena kaikkialta tulvivasta informaatiosta.</p> 2019-03-21T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.fi/tt/article/view/79941 Tutkimuksen vapaus, rehellisyys ja kumulatiivisuus koetuksella tieteenteon muutoksessa 2019-03-19T14:56:07+02:00 Juhani Iivari tt@tsv.fi <p>Jos Isaac Newton olisi edustanut käytännönläheista ja poikkitieteellistä tutkimusta, hän ei olisi ruvennut vaivaamaan päätään sillä, miksi omena putoaa, vaan sillä, miten se estetään. Tämä näkökulman muutos edustaa nykyistä tutkimuksen painopisteen muutosta.</p> 2019-03-21T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.fi/tt/article/view/79942 Dna-nanokoneiden esiinmarssi 2019-03-19T14:58:15+02:00 Veikko Linko tt@tsv.fi <p>DNA-nanoteknologiassa on siirrytty aikaan, jossa enää vain tutkijan mielikuvitus on rajana. Voisivatko DNA-molekyyleistä kasatut ohjelmoitavat biokoneet mullistaa lääketieteen tai toimia tietokoneen komponentteina?</p> 2019-03-21T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.fi/tt/article/view/79943 Kenttätutkimuksen antia buddhalaisesta luostarista, osa 1 2019-03-21T07:57:38+02:00 René Gothóni tt@tsv.fi <p>Dokumentoin kolmessa peräkkäisessä katsauksessa kenttätutkimustani Kandyn Malwatta Vihāran luostarista Sri Lankassa. Keskityn kolmeen teemaan: jälleentapaamisen kokemuksiin, buddhalaisen filosofian ja singalilaisen kulttuurin väliseen suhteeseen sekä munkkiudesta luopumisen syihin. Tulin jälleen kerran vakuuttuneeksi kenttätutkimuksen ylivertaisuudesta myös uskontotieteessä. Vasta kentällä, havainnoidessaan ja keskustellessaan buddhalaisten munkkien kanssa, buddhalaisuuden tutkija saa laajemman ja perusteellisemman ymmärryksen buddhalaisuudesta filosofiana ja uskontona.</p> 2019-03-21T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.fi/tt/article/view/79944 Tropiikin soita tutkimassa 2019-03-21T07:58:20+02:00 Maija Lampela tt@tsv.fi <p>Millaista on tehdä tutkimusta päiväntasaajalla vaikeissa sademetsäolosuhteissa? Entä kun sademetsä on tuhottu? Kerron kokemuksistani Indonesian Keski-Kalimantanin trooppisissa suosademetsissä, joissa työskentelin ensin maisteriopiskelijana sekä myöhemmin projektikoordinaattorina ja väitöskirjantekijänä. Tutkimus vähän tunnettujen trooppisten suosademetsien parissa yhdistyy laajasti tämän hetken globaaliin talouteen, ilmastonmuutokseen ja ympäristöongelmiin.</p> 2019-03-21T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.fi/tt/article/view/79945 Resurssien käytön renessanssi – kohti 1,5-asteista elämäntyyliä 2019-03-21T07:58:47+02:00 Minna Autio tt@tsv.fi <p>Kotitaloustieteessä tarkastellaan hyvän elämän ja kotien hyvinvoinnin edellytyksiä. Tutkimuksessa ja opetuksessa kysytään, miten meidän tulisi asua, syödä ja kuluttaa. Ilmastonmuutos on asettanut globaalin yhteisön tähtäimen 1,5-asteiseen elämäntyyliin, mikä haastaa myös kotitaloustieteilijät kehittämään kestävyys-, kuluttaja- ja ruokakasvatusta.</p> 2019-03-21T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.fi/tt/article/view/79946 Lyhyesti 2019-03-19T15:05:04+02:00 Ilari Hetemäki tt@tsv.fi 2019-03-21T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.fi/tt/article/view/79953 Avoimen tieteen uutisia 2019-03-19T15:23:35+02:00 Tieteessä tapahtuu tt@tsv.fi 2019-03-21T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.fi/tt/article/view/79947 Tappaako tietosuoja tarinankerronnan – kokemuksia tietosuojakäytännöistä kaskuperinteen keräämisessä 2019-03-19T15:06:59+02:00 Jarmo Saarti tt@tsv.fi Hanna Puro tt@tsv.fi 2019-03-21T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.fi/tt/article/view/79948 Tieteen arvopohjasta 2019-03-19T15:08:13+02:00 Kari Enqvist tt@tsv.fi 2019-03-21T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.fi/tt/article/view/79949 Paljon melua tulkinnasta 2019-03-19T15:09:22+02:00 Vesa Heikkinen tt@tsv.fi 2019-03-21T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.fi/tt/article/view/79950 Aira Kemiläinen – aatehistorian ja nationalismin tutkija 2019-03-19T15:12:00+02:00 Marjatta Hietala tt@tsv.fi 2019-03-21T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.fi/tt/article/view/79951 Kvanttimaailmaa on katsottava syrjäsilmällä 2019-03-21T08:51:55+02:00 Markus Hotakainen tt@tsv.fi <p>Jukka Pekola, Aalto-yliopiston fysiikan professori, johtaa kvanttiteknologian huippuyksikköä. Se jatkaa uudenlaisella kokoonpanolla matalien lämpötilojen kvantti-ilmiöiden ja laitteiden tutkimusta, jolla oli niin ikään huippuyksikön status. Joko voimme odottaa kvanttitietokonetta kauppojen hyllyille?</p> 2019-03-21T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.fi/tt/article/view/79952 Ihmiskunnalla kaikki hyvin? 2019-03-19T15:15:29+02:00 Petteri Welling tt@tsv.fi <p>Steven Pinker: <em>Enlightenment now. The case for reason, science, humanism and progress</em>. Allen Lane 2018.</p> 2019-03-21T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.fi/tt/article/view/79954 Oikeus ja valta kuvallisina symboleina 2019-03-19T15:25:40+02:00 Hannu Heikkilä tt@tsv.fi <p>Virpi Harju (toim.): <em>Valtaa ja oikeutta. Kuvallisten symbolien voima</em>. WSOY 2018.</p> 2019-03-21T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.fi/tt/article/view/79955 Avauksia kuvalliseen kulttuuriimme 2019-03-19T15:27:59+02:00 Olli Kleemola tt@tsv.fi <p>Ville Hänninen ja Ville Tietäväinen: <em>Kertova kuva. Journalistisen kuvan mahdollisuuksia ja keinoja</em>. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 2018.</p> 2019-03-21T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.fi/tt/article/view/79956 Merkittävä teos Turun akatemian latinasta 2019-03-19T15:29:34+02:00 H. K. Riikonen tt@tsv.fi <p>Reijo Pitkäranta: <em>Lexicon neolatinum dissertationum Academiae Aboënsis (1642–1828) / Uuslatinan sanasto Turun akatemian väitöskirjoissa (1642–1828).</em> Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 2018.</p> 2019-03-21T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.fi/tt/article/view/79957 Luonnontieteiden ja kulttuurintutkimuksen vuoropuhelu 2019-03-19T15:31:33+02:00 Raine Ruoppa tt@tsv.fi <p>Matthew Rampley: <em>The Seductions of Darwin: Art, Evolution, Neuroscience</em>. Penn State University Press 2017.</p> 2019-03-21T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.fi/tt/article/view/79958 Tutkitun tiedon ja rationaalisen ajattelun apologia 2019-03-19T15:33:12+02:00 Markus Mykkänen tt@tsv.fi <p>Juha Hulmi: <em>Lihastohtori II. Hautaa humpuuki – tutkitulla tiedolla tavoitteisiin</em>. Fitra 2018.</p> 2019-03-21T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.fi/tt/article/view/79959 Vuosikausia vanhanakin pätevä kalenteri 2019-03-19T15:34:51+02:00 Kari Heino tt@tsv.fi <p>Aldo Leopold: <em>Sand Countyn almanakka ja luonnoksia sieltä täältä</em>. Suom. Tapani Kilpeläinen. niin ja näin 2017.</p> 2019-03-21T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement##