https://journal.fi/tt/issue/feed Tieteessä tapahtuu 2022-06-09T08:14:19+03:00 Toimituspäällikkö Taina Vuokko taina.vuokko@tsv.fi Open Journal Systems <p>Foorumi ajankohtaisille ja yleistajuisille tiedeartikkeleille ja keskustelulle. Julkaisija Tieteellisten seurain valtuuskunta</p> https://journal.fi/tt/article/view/119878 Löytyykö viides voima? Tutkimuskenttä, joka saattaa laajentaa fysiikan standardimallia 2022-06-07T14:09:23+03:00 Timo Kärkkäinen tt@tsv.fi <p>Fyysikot ovat löytäneet hiukkasfysiikan standardimallista puutteita. Yksi tutkimussuunta on selvittää, löytyykö nykyfysiikassa tunnettujen vuorovaikutusten lisäksi viides voima. Käsityksemme maailmasta voi muuttua vielä tällä vuosikymmenellä.</p> 2022-06-09T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2022 https://journal.fi/tt/article/view/119880 Asuinympäristö vaikuttaa lapsen painon kehitykseen syntymästä kouluikään 2022-06-07T14:11:08+03:00 Hanna Lagström tt@tsv.fi <p>Tuore Varsinais-Suomen alueella tehty tutkimus osoitti, että asuminen huono-osaisella asuinalueella on merkittävä riskitekijä epäsuotuisalle painon kehitykselle alle kouluikäisillä lapsilla.</p> 2022-06-09T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2022 https://journal.fi/tt/article/view/119881 Kotoperäiset kielet monikielisessä Suomessa – Millainen on karjalan kielen asema? 2022-06-07T14:12:38+03:00 Outi Tánczos tt@tsv.fi <p>Suomi on aina ollut monikielinen maa, ja osa Suomen kotoperäisistä kielistä mainitaan jo perustuslaissa. Karjalan kieli sieltä kuitenkin puuttuu, eikä karjala näy muissakaan laeissa. Miten nämä erot vaikuttavat kielten kehittämiseen ja säilyttämiseen? Mitä karjalan kielen edistäjät tavoittelevat, ja miten karjalan asemaa pyritään parantamaan?</p> 2022-06-09T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2022 https://journal.fi/tt/article/view/119882 Viittomakielet – kielentutkimuksen mustajoutsen 2022-06-07T14:14:23+03:00 Tommi Jantunen tt@tsv.fi Päivi Rainò tt@tsv.fi <p>Valtavirran kielentutkimuksessa elää kielikäsityksiä, jotka vaikuttavat teoreettisina taustaoletuksina myös viittomakielistä esitettyihin kuvauksiin. Ne ohjaavat huomaamattamme ymmärrystä siitä, mitä kielen tulee olla ja miten viittomakieltä käyttäviin yhteiskunnassa suhtaudutaan.</p> 2022-06-09T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2022 https://journal.fi/tt/article/view/119884 Miten kannustaa ja tukea avointa julkaisemista? 2022-06-07T14:17:25+03:00 Riitta Koikkalainen tt@tsv.fi Seliina Päällysaho tt@tsv.fi Markku Roinila tt@tsv.fi Tomi Rosti tt@tsv.fi Hanna Värri tt@tsv.fi <p>Avointa julkaisemista edistetään tarjoamalla siihen tutkijan kannalta merkityksellisiä kannustimia. Lisäksi tulee tarjota riittäviä ja monipuolisia palveluita julkaisemisen tueksi.</p> 2022-06-09T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2022 https://journal.fi/tt/article/view/119877 Nuorissa on tulevaisuus, mutta masennus ja uupumus kalvavat heitä useammin kuin koskaan 2022-06-07T14:05:56+03:00 Katariina Salmela-Aro tt@tsv.fi <p>Kesäloma on vihdoin alkamassa. Nuoret tarvitsevat sitä nyt enemmän kuin koskaan aikaisemmin.</p> 2022-06-09T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2022 https://journal.fi/tt/article/view/119886 Filantrooppinen sivistysyliopisto 2022-06-07T14:21:47+03:00 Jarkko Tirronen tt@tsv.fi <p>Filantrooppinen yliopisto on osallistuva, mahdollistava ja avautuva. Siitä syntyy uusia näkökulmia ja uutta vuorovaikutusta.</p> 2022-06-09T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2022 https://journal.fi/tt/article/view/119887 Esittikö Westermarck darwinilaisen yhteiskunta-analyysin? 2022-06-07T14:23:23+03:00 Olli Lagerspetz tt@tsv.fi <p>Edvard Westermarckin tutkimuksen keskiössä oli moraali, joka syntyy yksilöpsykologian ja yhteiskunnan instituutioiden vuorovaikutuksessa. Biologinen ihmisluonto oli hänelle yhteiskunnallisen analyysin reunaehto, ei sellaisenaan riittävä, selittävä tekijä.</p> 2022-06-09T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2022