https://journal.fi/tt/issue/feed Tieteessä tapahtuu 2018-09-20T08:00:06+03:00 Ilari Hetemäki tieteessatapahtuu@tsv.fi Open Journal Systems <p>Foorumi ajankohtaisille ja yleistajuisille tiedeartikkeleille ja keskustelulle. Julkaisija Tieteellisten seurain valtuuskunta</p> https://journal.fi/tt/article/view/75087 Avoin tiede – kaikkien yhteinen mahdollisuus ja haaste 2018-09-18T13:54:55+03:00 Henriikka Mustajoki tt@tsv.fi <p>Avoimen tieteen kansalliselle koordinaatiolle on kysyntää. Tutkimusyhteisö on merkittävän kulttuurimurroksen keskellä. Uudistusta vaativina voimina jylläävät muuttuvat rahoitusrakenteet, kansainvälisen yhteistyön tehostuminen, teknologian uudet mahdollisuudet sekä yhteiskunnallinen paine avoimuuden lisäämiseksi. Jokainen tutkija tai organisaatio voi hahmotella vastauksia näihin muutoshaasteisiin yksinkin, mutta niihin vastaaminen yhdessä on perusteltua lopputuloksen laadun ja tehokkaamman toiminnankin näkökulmasta.</p> 2018-09-20T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.fi/tt/article/view/75088 Pihvin korvaaminen pavuilla 2018-09-18T13:58:45+03:00 Anne-Maria Pajari tt@tsv.fi <p>Julkinen keskustelu ruokavaliomme muuttamisesta nykyistä kasvispainotteisemmaksi käy kuumana. Erityisen paljon kommentteja puolesta ja vastaan ovat herättäneet kouluihin, päiväkoteihin ja viimeksi puolustusvoimiin lanseeratut kasvisruoka-ateriat ja -päivät. Miltä asia näyttää tieteen näkökulmasta? Onko meillä tieteellistä näyttöä siitä, että kasvisruokien lisääminen ruokalautaselle ja eläinproteiinin korvaaminen kasviperäisellä vaikuttavat hyödyllisesti ilmastonmuutokseen ja väestön ravitsemukseen? Entä liittyykö muutokseen riskejä?</p> 2018-09-20T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.fi/tt/article/view/75089 Kiina goes pop 2018-09-18T14:01:42+03:00 Jukka Aukia tt@tsv.fi <p>Kansainvälistä politiikkaa seuraavilla on hyvin tiedossa, miten Hollywood-elokuvat välittävät amerikkalaisia arvoja maailmalle. On ehkä vähemmän tunnettua, miten Pekingin identiteettipolitiikka heijastuu kiinalaisiin toimintaelokuviin. Tarkastelen tässä kirjoituksessa kiinalaista taistelulajigenreä kolmen valtionrahoittaman elokuvan kautta. Populaarikulttuurin tulkitseminen ”poliittisina teksteinä” paljastaa uusia poliittisen viestinnän näkökulmia.</p> 2018-09-20T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.fi/tt/article/view/75090 Herbert Butterfield ja länsimaisen tieteenhistorian kritiikki 2018-09-18T14:05:10+03:00 Jouni Huhtanen tt@tsv.fi <p>Länsimaista tieteenhistoriaa on leimannut 1930-luvun lopulta lähtien kaksi keskeistä ongelmaa: toinen näistä on niin sanottu internalismin ja eksternalismin välinen kiista ja toinen tieteen kehityksen katkoksellisuutta ja jatkuvuutta koskeva kiista. Ensin mainitulla viitataan tieteenhistorioitsijoiden pyrkimykseen perustaa tutkimus joko tieteen todellisiin sisällöllisiin tekijöihin tai tieteen ulkoisiin yhteiskunnallisiin vaikutuksiin. Jälkimmäinen tarkoittaa puolestaan tutkijoiden halua löytää tieteelle jokin selkeä joko tieteen ajallista murrosta tai pitkää historiallista kehitystä selittävä tekijä. Näitä perusteita arvosteli englantilainen historioitsija Sir Herbert Butterfield.</p> 2018-09-20T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.fi/tt/article/view/75091 Näkökulmia Hennalan naissurmiin 2018-09-18T14:08:34+03:00 Markku Mattila tt@tsv.fi <p>Marjo Liukkosen maaliskuussa julkaistu kirja <em>Hennalan naismurhat 1918</em> (Vastapaino 2018) on herättänyt poikkeuksellisen paljon keskustelua. Sitä on käyty sekä akateemisten tutkijoiden keskuudessa että asian harrastajien parissa, erityisesti sosiaalisessa mediassa. Akateemisessa keskustelussa on tuotu – sinällään aivan normaaliin akateemiseen tapaan – esiin työn ongelmakohtia ja puutteita. Seuraavassa selvitän sitä, mistä historiantutkijoiden piirissä käydyssä akateemisessa keskustelussa on kyse. Lisäksi arvioin teosta historiantutkimuksen kriteerein ja erityisesti niiltä osin, jotka minulle ovat oman tutkimustyöni kautta tuttuja.</p> 2018-09-20T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.fi/tt/article/view/75093 Avoimen julkaisemisen jättiaskel 2018-09-18T14:10:49+03:00 Risto Ikonen tt@tsv.fi <p>Viime aikoina tiedepoliittisessa keskustelussa on avoin julkaiseminen ollut vahvasti esillä. Avoimen julkaisemisen tarpeellisuutta voidaan perustella tieteellisen tiedon saavutettavuuden tärkeydellä: ”Avoin tiede on ihmisoikeuskysymys” (OKM 2014). Käytännössä tärkein peruste taitaa kuitenkin löytyä tiedejulkaisemisessa tapahtuneesta muutoksesta.</p> 2018-09-20T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.fi/tt/article/view/75094 Valtamerten muisti 2018-09-18T14:13:55+03:00 Petteri Uotila tt@tsv.fi <p>Merten tilan ennustaminen on ala, jolle on monia sovelluksia ja jolla eteneminen on nopeaa johtuen yhä kattavammista merihavainnoista ja paremmasta merten fysiikan ymmärryksestä. Merten huomioonottaminen ympäristöennusteissa ilmakehän rinnalla auttaa meitä paremmin sopeutumaan ja aiemmin varautumaan ympäristömme tilan muutoksiin.</p> 2018-09-20T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.fi/tt/article/view/75095 Uskonnontutkimus ja globaali todellisuus 2018-09-18T14:16:22+03:00 Elina Vuola tt@tsv.fi <p>Mistä tahansa asiasta globaalissa kontekstissa puhuminen voi vaikuttaa suuruudenhullulta ja mahdottomalta. Kaikki ihmiskunnan suuret haasteet ovat kuitenkin mitä suurimmassa määrin globaaleja. Vaikka niihin tulee löytää paikallisia ratkaisuja, ilmiöiden ymmärtäminen vaatii laajempaa perspektiiviä, kansainvälistä yhteistyötä ja monitieteistä tutkimusta. Koska uskonto liittyy jollakin tavoin useimpiin yhteiskunnallisiin ongelmiin, kriittiselle, analyyttiselle ja uskontoa monitahoisesti eri kulttuureissa ja yhteiskunnissa tarkastelevalle uskonnontutkimukselle on suuri tarve.</p> 2018-09-20T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.fi/tt/article/view/75096 Lyhyesti 2018-09-18T14:17:53+03:00 Ilari Hetemäki tt@tsv.fi 2018-09-20T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.fi/tt/article/view/75097 Luonnontieteellinen ja humanistinen näkökulma tekoälytutkimukseen 2018-09-18T14:22:11+03:00 Timo Honkela tt@tsv.fi <p>Arvostamani professori Kari Enqvistin kolumni tekoälystä, monen nykyään tärkeäksi kokemasta tai arvioimasta aiheesta on kiinnostava (https://yle.fi/uutiset/3-10318808). Valitettavasti on todettava tekoälytutkimuksessa pitkään mukana olleen, humanistisiin tieteisiin suuntautuneen tutkijan näkökulmasta, että Enqvistin kolumni on kapea ja näköalaton. En viittaa tässä ja nyt siihen, että tekoälyn avulla voitaisiin edistämään rauhanomaisuutta ja kestävää kehitystä maailmassa. Tarkasteluni kohteena on tekoälyn tuleva rooli yhteiskunnassa ja ihmisten keskuudessa.</p> 2018-09-20T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.fi/tt/article/view/75098 Kriitikko vai denialisti? 2018-09-18T14:24:27+03:00 Vesa Heikkinen tt@tsv.fi <p>Pitkä kuuma kesä oli ajoittain helteinen myös sosiaalisessa mediassa. Kiinnitin muutaman kerran huomiota sanoihin denialisti ja denialismi. Niitä ei ole yleiskielen sanakirjassa, mutta yleisesti kai ajatellaan, että ne viittaavat tieteellisten tosiasioiden kiistämiseen, kieltämiseen.</p> 2018-09-20T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.fi/tt/article/view/75099 Tiedejulkaiseminen muuttuu – muuttuuko vertaisarviointi? 2018-09-18T14:27:58+03:00 Anna-Sofia Ruth tt@tsv.fi Jarmo Saarti tt@tsv.fi <p>Tieteellisen julkaisemisen digitalisoituminen ja erityisesti tieteen avoimuuden vaatimukset ovat alkaneet haastaa perinteisiä tapoja arvioida käsikirjoituksia. Näyttää siltä, että avoimet julkaisut ovat alkaneet murtaa myös sokkoarvioinnin paradigmaa siirtymällä uusiin, avoimempiin arviointimuotoihin (Wang ja Tahamtam 2017).</p> 2018-09-20T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.fi/tt/article/view/75100 Taide ja kestävä kehitys 2018-09-18T14:30:02+03:00 Eira Ainalinpää tt@tsv.fi <p>Tänä päivänä maapallollamme ei ekologisesta näkökulmasta käsin mene yksiselitteisen hyvin. Tieteen ja taiteen kentällä on voimistunut yhteistyö laaja-alaisten vakavien ympäristöongelmien vaatiessa uudenlaisia ratkaisumalleja. Kuitenkin ”näennäisyys” ilmenee oman edun tavoitteluna monissa kestävyysaiheen seminaareissa ja koulutuksessa. Bruntlandin komission taloudellisen, sosiaalisen, kulttuurisen ja ekologisen tasojen yleistavoitteet jäävät helposti ihmiskeskeisen kliinisesti todetuiksi ja seuraavaksi poistutaankin jo maksiminopeudella muihin asioihin. Ekologisen tason kokonaiskuvan ontuva sisäistäminen arkielämään luo kuitenkin haurasta pohjaa muiden tasojen hyvinvoinnin kehittämiselle ja ratkaisujen löytymiselle.</p> 2018-09-20T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.fi/tt/article/view/75101 Ura, joka katkesi 2018-09-18T14:32:56+03:00 Aila Kervinen tt@tsv.fi <p>Ella Kitunen (1890–1988) tutki säilöntää ja erityisesti niin sanottua A.I.V.-menetelmää Biokemiallisella tutkimuslaitoksella vuosina 1941−42 laitoksen johtajan A. I. Virtasen toimeksiannosta ja Virtasen ohjauksessa, mutta ei julkaissut väitöskirjaa. Kitusen luottamustehtävät saattoivat vaikuttaa tähän niiden syiden ohella, jotka mainitsin artikkelissa ”Uranuurtajan katkennut ura” (Kervinen 2018).</p> 2018-09-20T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.fi/tt/article/view/75018 Tutkija tutkii, viestii ja vaikuttaa 2018-09-13T14:06:01+03:00 Markus Hotakainen tt@tsv.fi <p>Iina Koskinen, Maria Ruuska, Tanja Suni: <em>Tutkimuksesta toi­mintaan – Tieteentekijän opas viestintään ja vaikuttamiseen. </em>Art House 2018.</p> 2018-09-20T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.fi/tt/article/view/75019 Kun viha ottaa vallan 2018-09-13T14:10:00+03:00 Johanna Vuorelma tt@tsv.fi <p>Carolin Emcke: <em>Vihaa vastaan</em>. Vastapaino 2017.</p> 2018-09-20T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.fi/tt/article/view/75020 Suomenhevonen tutulla uralla 2018-09-13T14:12:34+03:00 Pauliina Raento tt@tsv.fi <p>Sari Savikko: <em>Suomenhevonen. Isänmaata rakentamassa ja puolustamassa. </em>Amanita 2017.</p> 2018-09-20T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.fi/tt/article/view/75021 Tieteen huumorista ja kummallisuuksista 2018-09-19T13:32:35+03:00 Markus Mykkänen tt@tsv.fi <p>Glen Wright: <em>Academia Obscura – The hidden silly side of higher education. </em>Unbound 2018.</p> 2018-09-20T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.fi/tt/article/view/75022 Huippututkimusta tunturien sylissä 2018-09-13T14:16:57+03:00 Pertti Koskimies tt@tsv.fi <p>Lassi Saressalo: <em>Kertomus Ke­vosta.</em> <em>Turun yliopiston Lapin tutkimuslaitos Kevon vuosikym­menet</em>. Turun yliopisto 2017.</p> 2018-09-20T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.fi/tt/article/view/75023 Kohti uutta poliittista taloutta? 2018-09-13T14:18:37+03:00 Keijo Rahkonen tt@tsv.fi <p>Risto Heiskala ja Akseli Virta­nen (toim.): <em>Talous ja yhteiskun­tateoria III: Kohti uutta poliittista taloutta</em>. Gaudeamus 2018.</p> 2018-09-20T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.fi/tt/article/view/75024 Sisällissotaa ei muistella kiihkotta vieläkään 2018-09-13T14:20:15+03:00 Aki Alanko tt@tsv.fi <p>Seppo Hentilä: <em>Pitkät varjot. Muistamisen historia ja politiik­ka. </em>Siltala 2018.</p> 2018-09-20T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.fi/tt/article/view/75025 Isänmaan sumun aika 2018-09-13T14:23:17+03:00 H. K. Riikonen tt@tsv.fi <p>Minna Maijala: <em>Kultakauden maanalainen vastarinta. Sorto­kauden taisto isänmaan ja sa­nanvapauden puolesta. </em>Ota­va 2017.</p> 2018-09-20T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement##