Tieteessä tapahtuu https://journal.fi/tt <p>Foorumi ajankohtaisille ja yleistajuisille tiedeartikkeleille ja keskustelulle. Julkaisija Tieteellisten seurain valtuuskunta</p> Tieteellisten seurain valtuuskunta fi-FI Tieteessä tapahtuu 0781-7916 Filantrooppinen sivistysyliopisto https://journal.fi/tt/article/view/119886 <p>Filantrooppinen yliopisto on osallistuva, mahdollistava ja avautuva. Siitä syntyy uusia näkökulmia ja uutta vuorovaikutusta.</p> Jarkko Tirronen Copyright (c) 2022 2022-06-09 2022-06-09 40 3 Esittikö Westermarck darwinilaisen yhteiskunta-analyysin? https://journal.fi/tt/article/view/119887 <p>Edvard Westermarckin tutkimuksen keskiössä oli moraali, joka syntyy yksilöpsykologian ja yhteiskunnan instituutioiden vuorovaikutuksessa. Biologinen ihmisluonto oli hänelle yhteiskunnallisen analyysin reunaehto, ei sellaisenaan riittävä, selittävä tekijä.</p> Olli Lagerspetz Copyright (c) 2022 2022-06-09 2022-06-09 40 3 Löytyykö viides voima? Tutkimuskenttä, joka saattaa laajentaa fysiikan standardimallia https://journal.fi/tt/article/view/119878 <p>Fyysikot ovat löytäneet hiukkasfysiikan standardimallista puutteita. Yksi tutkimussuunta on selvittää, löytyykö nykyfysiikassa tunnettujen vuorovaikutusten lisäksi viides voima. Käsityksemme maailmasta voi muuttua vielä tällä vuosikymmenellä.</p> Timo Kärkkäinen Copyright (c) 2022 2022-06-09 2022-06-09 40 3 Asuinympäristö vaikuttaa lapsen painon kehitykseen syntymästä kouluikään https://journal.fi/tt/article/view/119880 <p>Tuore Varsinais-Suomen alueella tehty tutkimus osoitti, että asuminen huono-osaisella asuinalueella on merkittävä riskitekijä epäsuotuisalle painon kehitykselle alle kouluikäisillä lapsilla.</p> Hanna Lagström Copyright (c) 2022 2022-06-09 2022-06-09 40 3 Kotoperäiset kielet monikielisessä Suomessa – Millainen on karjalan kielen asema? https://journal.fi/tt/article/view/119881 <p>Suomi on aina ollut monikielinen maa, ja osa Suomen kotoperäisistä kielistä mainitaan jo perustuslaissa. Karjalan kieli sieltä kuitenkin puuttuu, eikä karjala näy muissakaan laeissa. Miten nämä erot vaikuttavat kielten kehittämiseen ja säilyttämiseen? Mitä karjalan kielen edistäjät tavoittelevat, ja miten karjalan asemaa pyritään parantamaan?</p> Outi Tánczos Copyright (c) 2022 2022-06-09 2022-06-09 40 3 Viittomakielet – kielentutkimuksen mustajoutsen https://journal.fi/tt/article/view/119882 <p>Valtavirran kielentutkimuksessa elää kielikäsityksiä, jotka vaikuttavat teoreettisina taustaoletuksina myös viittomakielistä esitettyihin kuvauksiin. Ne ohjaavat huomaamattamme ymmärrystä siitä, mitä kielen tulee olla ja miten viittomakieltä käyttäviin yhteiskunnassa suhtaudutaan.</p> Tommi Jantunen Päivi Rainò Copyright (c) 2022 2022-06-09 2022-06-09 40 3 Miten kannustaa ja tukea avointa julkaisemista? https://journal.fi/tt/article/view/119884 <p>Avointa julkaisemista edistetään tarjoamalla siihen tutkijan kannalta merkityksellisiä kannustimia. Lisäksi tulee tarjota riittäviä ja monipuolisia palveluita julkaisemisen tueksi.</p> Riitta Koikkalainen Seliina Päällysaho Markku Roinila Tomi Rosti Hanna Värri Copyright (c) 2022 2022-06-09 2022-06-09 40 3 Nuorissa on tulevaisuus, mutta masennus ja uupumus kalvavat heitä useammin kuin koskaan https://journal.fi/tt/article/view/119877 <p>Kesäloma on vihdoin alkamassa. Nuoret tarvitsevat sitä nyt enemmän kuin koskaan aikaisemmin.</p> Katariina Salmela-Aro Copyright (c) 2022 2022-06-09 2022-06-09 40 3