Tieteessä tapahtuu https://journal.fi/tt <p>Foorumi ajankohtaisille ja yleistajuisille tiedeartikkeleille ja keskustelulle. Julkaisija Tieteellisten seurain valtuuskunta</p> Tieteellisten seurain valtuuskunta fi-FI Tieteessä tapahtuu 0781-7916 Sukupuolten eriarvoinen kohtelu maamme viisaustieteissä https://journal.fi/tt/article/view/129062 <p>Suomessa oli muutama vuosi sitten viisi naispuolista filosofian professoria mutta tällä hetkellä ainoastaan kaksi. Laskentatavasta riippuen alan pysyviä toimia on Suomessa vähintään viisitoista, joten filosofian professoreista naisia on noin 13 prosenttia.</p> Sara Heinämaa Matti Taneli Copyright (c) 2023 2023-04-20 2023-04-20 41 2 Mistä ihmisoikeudet saivat alkunsa? https://journal.fi/tt/article/view/129063 <p>Ihmisoikeudet eivät ole syntyneet tyhjiössä vaan monien historiallisten vaiheiden muovaamana. Kaikenlaisia etuja ja intressejä voidaan perustella ihmisoikeuksin, ja kamppailu niistä on syvästi poliittista. Tarkoittaako tämä sitä, että ihmisoikeudet ovat menettämässä merkitystään?</p> Martti Koskenniemi Copyright (c) 2023 2023-04-20 2023-04-20 41 2 Suomen pankkihistorian ensimmäinen nurkanvaltaus – kuka, mitä, miksi? https://journal.fi/tt/article/view/129066 <p>Suomen pankkihistoria on tunnetusti värikästä. Pankkeja on syntynyt, kaatunut ja yhdistynyt toisiinsa. Eräs varhainen draama, joka oli omassa lajissaan ensimmäinen, koettiin jo 1910-luvulla. Silloin tapahtui Helsingin Osakepankin nurkanvaltaus. Vastikään julkisuuteen tulleet ruotsalaiset arkistolähteet valottavat sitä uudesta näkökulmasta.</p> Samuli Skurnik Copyright (c) 2023 2023-04-20 2023-04-20 41 2 Liikkuva taiteen tieto https://journal.fi/tt/article/view/129067 <p>Taiteellinen toimintatutkimus voi rikkoa yhteiskunnallisesti juurtuneita käsityksiä ja olla vaikuttavaa tiedeviestintää. Millaisia yhteiskunnallisia tai yhteisöllisiä merkityksiä havaitsimme nuorten kanssa vuosina 2019–2020 toteutetusta taiteellisesta toimintatutkimuksesta?</p> Satu Olkkonen Leena Suurpää Copyright (c) 2023 2023-04-20 2023-04-20 41 2 Työn merkityksellisyys kumpuaa sen sosiaalisesta arvosta https://journal.fi/tt/article/view/129068 <p>Työn merkityksellisyyden ja työhyvinvoinnin tutkimuksessa on painottunut yksilöllisten kokemusten ymmärtäminen. Uusia mahdollisuuksia avautuu, jos merkityksellisyyttä tarkastellaan myös siitä näkökulmasta, että se kytkeytyy työn sosiaaliseen arvoon ja rakentuu vuorovaikutuksessa.</p> Suvi-Jonna Martikainen Tuija Oikarinen Copyright (c) 2023 2023-04-20 2023-04-20 41 2 Mitä lasten itseohjautuvasta oppimisesta tiedetään? https://journal.fi/tt/article/view/129069 <p>Usein on kuultu epäilyksiä, joiden mukaan lasten itseohjautuva oppiminen vaikuttaisi haitallisesti oppimistuloksiin. Tutkimusnäyttö ei kuitenkaan näytä viittaavaan tähän suuntaan.</p> Antti Moilanen Copyright (c) 2023 2023-04-20 2023-04-20 41 2 Matemaattisia keskusteluja tekoälyn kanssa – Onko ChatGPT:stä oppaaksi matematiikan oppimisessa? https://journal.fi/tt/article/view/129070 <p>Tekoäly on tulossa osaksi oppimisen arkea. Kävin keskusteluja tekoälyn kanssa muun muassa eräiden matemaattisten lauseiden todistamisesta selvittääkseni, miten tekoälyä voisi käyttää matematiikan oppimisen tukena. Millaisia mahdollisuuksia tai uhkakuvia tekoälyn käyttöön liittyy?</p> Timo Tossavainen Copyright (c) 2023 2023-04-20 2023-04-20 41 2