Tieteessä tapahtuu https://journal.fi/tt <p>Foorumi ajankohtaisille ja yleistajuisille tiedeartikkeleille ja keskustelulle. Julkaisija Tieteellisten seurain valtuuskunta</p> fi-FI tieteessatapahtuu@tsv.fi (Ilari Hetemäki) jani.laatikainen@tsv.fi (Jani Laatikainen) to, 14 helmi 2019 08:01:24 +0200 OJS 3.1.1.4 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Biopankki muuttaa lääketiedettä – meidän kaikkien eduksi https://journal.fi/tt/article/view/79367 <p>Suomeen saatiin reilu viisi vuotta sitten biopankkilaki, joka mahdollisti täysin uuden tavan tehdä lääketieteellistä tutkimusta. Perinteisesti tutkijat ovat keränneet ihmisperäisiä näytteitä yksittäisiin tutkimushankkeisiin, mutta biopankkeihin näytteitä kerätään yhteisesti ja näytteet ovat käytettävissä useisiin tutkimuksiin. Kertaalleen näytteistä tehdyt määritykset, kuten tiedot perintötekijöistä, palautetaan biopankkiin tulevia tutkimuksia varten. Biopankkilain ansiosta toiminta on ammattimaista ja valvottua, ja näytteen luovuttajan oikeudet turvataan. Biopankkeja ovat perustaneet kaikki suomalaiset yliopistosairaalapiirit, Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos, Suomen Punaisen Ristin Veripalvelu ja eräät muut terveydenhuollon toimijat.</p> Mikko Niemi ##submission.copyrightStatement## https://journal.fi/tt/article/view/79367 to, 14 helmi 2019 00:00:00 +0200 Aarrelaiva Hanneke Vromen haaksirikko vuonna 1468 https://journal.fi/tt/article/view/79368 <p>Lyypekkiläisalus Hanneke Vromen haaksirikko marraskuussa 1468 oli keskiajan pahin merionnettomuus Itämerellä. Laivan mukana hukkui 180–240 ihmistä ja arvokas lasti. Tapaus on poikkeuksellinen ja siihen liittyviä lähteitä on säilynyt keskiajan lähdetilanne huomioon ottaen keskimääräistä enemmän, ei kuitenkaan suurta määrää. Ne koskevat kuitenkin pääosin haaksirikon jälkipuintia eivätkä anna suoraan vastausta kaikkein kiinnostavimpaan kysymykseen: mihin alus upposi? Ne eivät myöskään kerro suoraan, millainen alus oli kyseessä ja miksi se upposi. Se haaksirikkoutui myrskyssä, mutta ajoiko se karille vai upposiko avomerellä?</p> Mikko Huhtamies ##submission.copyrightStatement## https://journal.fi/tt/article/view/79368 to, 14 helmi 2019 00:00:00 +0200 Hovijuutalaisten aika https://journal.fi/tt/article/view/79369 <p>Hovijuutalaiset olivat merkittäviä taloudellisia toimijoita itsevaltiuden aikakaudella (1500–1700-luvuilla) erityisesti Saksan valtakunnassa mutta myös muualla Euroopassa. Hovijuutalaisten asema liittyi kiinteästi rajattoman yksinvaltiuden nousuun keskeiseksi hallitusmuodoksi Euroopassa. Hovijuutalaiset olivat absoluuttisten hallitsijoiden talouden kantavia voimia. Rahapulassaan hallitsijat kääntyivät hyvin verkostoituneiden juutalaisten puoleen, koska he pystyivät järjestämään nopeasti rahoitusta varsinkin 1600-luvun lopulla ja 1700-luvun alussa käytyjen sotien aikana. Vastineeksi hallitsijat antoivat hovijuutalaisille suojelua ja etuoikeuksia sekä vapautuksia juutalaisiin kohdistuneista rajoituksista. Hovijuutalaisten aika päättyi absolutismin katoamisen myötä 1800-luvun alussa.</p> Pekka T. Heikura ##submission.copyrightStatement## https://journal.fi/tt/article/view/79369 to, 14 helmi 2019 00:00:00 +0200 Feel the Burn? Noam Chomsky amerikkalaisen vasemmiston taustahahmona https://journal.fi/tt/article/view/79370 <p>Vuonna 2016 Yhdysvaltain presidentinvaalien demokraattisen puolueen esivaalikierroksella tuli tutuksi nimi Bernie Sanders ja hänen iskulauseensa ”Feel The Bern”. Sanders on amerikkalaisittain vasemmistolaisesti suuntautunut poliitikko, joka ajaa julkista terveydenhuoltoa, ilmaista korkeakoulutusta ja muita hyvinvointivaltion arvoja. Yhdysvaltalaisen vasemmiston ajattelua ei Suomessa juurikaan tunneta. Sandersin ajatusten taustalla, ei niinkään näkyvänä hahmona, mutta epäsuorana vaikuttajana, oli äänekäs ideologinen megafoni Noam Chomsky.</p> Iiro Kivinen ##submission.copyrightStatement## https://journal.fi/tt/article/view/79370 to, 14 helmi 2019 00:00:00 +0200 Vastuullinen tiede- ja innovaatiotoiminta – vastaus tieteen ja tiedepolitiikan kriisiin https://journal.fi/tt/article/view/79371 <p>Euroopan unionin tiede- ja innovaatiostrategia Horizon 2020 lähtee siitä, että tutkimus- ja innovaatiotoimintaan (T &amp; I) panostaminen on keskeistä yhteiskunnan kehitykselle ja kasvulle. Strategiassa otetaan huomioon ihmiskunnan suurien haasteiden edellyttämä tarve panostaa tieteeseen ja innovaatioihin. EU:n tutkimuspolitiikassa onkin alettu edellyttää yhteiskunnallisen vastuullisuuden tarkempaa määrittelyä, ja sitä on ohjeistettu niin sanotun RRI-mallin (Responsible Research and Innovation) avulla. Toistaiseksi RRI-käsitteelle ei ole vakiintunutta suomenkielistä käännöstä, mutta tässä artikkelissa siihen viitataan nimellä vastuullinen tutkimus- ja innovaatiotoiminta.</p> Mikko Rask, Nina Kahma, Markku Mattila, Susanna Vase ##submission.copyrightStatement## https://journal.fi/tt/article/view/79371 to, 14 helmi 2019 00:00:00 +0200 Avoimen tieteen uutisia https://journal.fi/tt/article/view/79374 Tieteessä tapahtuu ##submission.copyrightStatement## https://journal.fi/tt/article/view/79374 ke, 13 helmi 2019 00:00:00 +0200 Lyhyesti https://journal.fi/tt/article/view/79372 Ilari Hetemäki ##submission.copyrightStatement## https://journal.fi/tt/article/view/79372 to, 14 helmi 2019 00:00:00 +0200 Rohkeasti tieteestä https://journal.fi/tt/article/view/79373 <p>Kirjoitus perustuu Tieteen päivien avajaispuheeseen 9.1.2019.</p> Tuija Pulkkinen ##submission.copyrightStatement## https://journal.fi/tt/article/view/79373 to, 14 helmi 2019 00:00:00 +0200 Musteläiskistä mustiin laatikoihin https://journal.fi/tt/article/view/79376 <p>Psykologisten ominaisuuksien mittareita käytetään apuna yhteiskunnallisessa päätöksenteossa. Esimerkiksi masennuslääkekokeissa käytetään psykologisia mittareita lääkkeiden tehokkuuden arvioinnissa. Monien työnhakijoiden soveltuvuutta puolestaan arvioidaan persoonallisuusmittareilla. Mittareita hyödyntävät päätöksentekijät ovat ajan hengen mukaisesti kiinnostuneita siitä, miten koneoppiminen muuttaa näitä mittareita. Mitä uutta koneoppiminen tuo psykologisten ominaisuuksien mittaamiseen? Mitkä vanhat ongelmat ovat jatkossakin ajankohtaisia?</p> Elina Vessonen ##submission.copyrightStatement## https://journal.fi/tt/article/view/79376 to, 14 helmi 2019 00:00:00 +0200 On aika puhua hallinnon vastuullisuudesta https://journal.fi/tt/article/view/79377 <p>Julkisen talouden rahoituskriisi, robotisaatio, ilmastonmuutos, veroparatiisit ja yleinen epävarmuuden kasvu ovat esimerkkejä, joiden ratkaiseminen edellyttää vastuullista julkishallintoa. Aivan kuin julkishallinnon vastuukysymykset eivät olisi jo tarpeeksi laajoja: julkinen sektori on alituisesti alttiina kritiikille, sillä se on poliittinen ja ideologinen kestopuheenaihe.</p> Jari Autioniemi ##submission.copyrightStatement## https://journal.fi/tt/article/view/79377 to, 14 helmi 2019 00:00:00 +0200 Avoimen julkaisemisen kotimainen rahoitusmalli tarvitsee kestävän ratkaisun https://journal.fi/tt/article/view/79379 <p>”Suomalaiset tiedekustantajat haluavat julkaista avoimesti, kunhan työlle vain luodaan kestävä rahoitusmalli,” sanovat Suomen tiedekustantajien liiton hallitus ja pääsihteeri. Nykyinen hajanainen tilanne on kestämätön. Sen tilalle tarvitaan selvä, pitkäjänteinen kokonaisuus, joka tuotetaan yhdessä.</p> Leena Kaakinen, Pauliina Raento ##submission.copyrightStatement## https://journal.fi/tt/article/view/79379 to, 14 helmi 2019 00:00:00 +0200 Helsingin yliopisto kehittää urapolkuja https://journal.fi/tt/article/view/79380 Tiia Tuomi ##submission.copyrightStatement## https://journal.fi/tt/article/view/79380 to, 14 helmi 2019 00:00:00 +0200 Sven Lindqvistin harhat https://journal.fi/tt/article/view/79381 Jaakko Anhava ##submission.copyrightStatement## https://journal.fi/tt/article/view/79381 to, 14 helmi 2019 00:00:00 +0200 Tuleeko kaikki huuhaa yliopiston ulkopuolelta? https://journal.fi/tt/article/view/79382 <p>Tunnetut yliopistomiehet ja -naiset ovat aloittaneet ”vastaiskun huuhaalle”, josta mediakin on useaan otteeseen uutisoinut (esim. <em>Helsingin Sanomat</em> 9.1.2019). Tutkija Kari Enqvist ja kansleri emeritus Risto Ihamuotila ovat olleet huolissaan siitä, että propaganda ja uskomukset vievät suuren yleisön mielissä tilan asiantuntijatiedolta.</p> Mai Allo ##submission.copyrightStatement## https://journal.fi/tt/article/view/79382 to, 14 helmi 2019 00:00:00 +0200 Ystäväni Kahneman https://journal.fi/tt/article/view/79383 <p>En ole koskaan tavannut henkilökohtaisesti Daniel Kahnemania (s. 1934) ja enkä ole edes ollut kuuntelemassa hänen luentojaan. Silti minulla on sellainen tunne, että tunnen hänet paremmin kuin monet kollegani, joita näen yliopistomme käytävillä.</p> Arto Mustajoki ##submission.copyrightStatement## https://journal.fi/tt/article/view/79383 to, 14 helmi 2019 00:00:00 +0200 Päivi Setälä, naistutkijoiden tukija ja verkostoitumisen mestari https://journal.fi/tt/article/view/79384 <p>On luonnollista jatkaa Jaakko Suolahden vaikutuksesta yleisen historian oppiaineen suosioon ja esitellä monien tuntema professori Päivi Setälä (1943–2014, o.s. Priha), joka toimi laajalti suomalaisen kulttuurielämän eri alueilla. Hänen populaarit teoksensa eri aikakausien naisista ovat levinneet useina painoksina suomalaisten koteihin. Vuonna 2001 tasavallan presidentti Tarja Halonen myönsi dosentti Setälälle professorin arvonimen. Hän on palkittu lukuisilla palkinnoilla, joista mainittakoon Valtion tiedonjulkistamispalkinto hänen ansioistaan naistutkimuksen ja naishistorian tunnetuksi tekemisessä.</p> Marjatta Hietala ##submission.copyrightStatement## https://journal.fi/tt/article/view/79384 to, 14 helmi 2019 00:00:00 +0200 Tieteen murre https://journal.fi/tt/article/view/79385 <p>Mitä jos olisin rustannut tieteelliset tuotokseni Sallan murteella? Siis varsinaisella äidinkielelläni? Tai jos alkaisimme väsäillä tutkimuksiamme puhetta jäljitellen?</p> Vesa Heikkinen ##submission.copyrightStatement## https://journal.fi/tt/article/view/79385 to, 14 helmi 2019 00:00:00 +0200 Propagandasta – kiihkottomasti https://journal.fi/tt/article/view/79386 <p>Silja Pitkänen ja Ville-Juhani Sutinen: <em>Propagandan historia. Kuinka meihin on vaikutettu antiikista infosotaan.</em> Into Kustannus Oy 2018.</p> Olli Kleemola ##submission.copyrightStatement## https://journal.fi/tt/article/view/79386 to, 14 helmi 2019 00:00:00 +0200 Sotaan soopapuhetta vastaan https://journal.fi/tt/article/view/79389 <p>James Ball: <em>Post-truth. How bullshit conquered the world</em>. Biteback 2017.</p> <p>Matthew D’Ancona: <em>Post truth. The new war of truth and how to fight back</em>. Ebury Press 2017.</p> Pauliina Raento ##submission.copyrightStatement## https://journal.fi/tt/article/view/79389 to, 14 helmi 2019 00:00:00 +0200 Tie kukkulalta koodinmurtamiseen https://journal.fi/tt/article/view/79390 <p>Mikko Porvali: <em>Tiedustelun näkymätön historia antiikista maailmansotiin</em>. Atena 2018.</p> Aki Alanko ##submission.copyrightStatement## https://journal.fi/tt/article/view/79390 to, 14 helmi 2019 00:00:00 +0200 Merkillisiä elämänvaiheita https://journal.fi/tt/article/view/79391 <p>Yrjö Varpio: <em>Suvun musta lammas. Herman Hesekiel Holmströmin elämä.</em> Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura 2017.</p> H. K. Riikonen ##submission.copyrightStatement## https://journal.fi/tt/article/view/79391 to, 14 helmi 2019 00:00:00 +0200 Suomalaista luontoa ja sielunmaisemaa monikielisesti https://journal.fi/tt/article/view/79392 <p>Pekka Tenhunen: <em>Ensi askeleet Suomen luontoon – First Steps into Finland’s Nature</em>. Kuopion Luonnon Ystäväin Yhdistys (KLYY) 2018.</p> Mattias Tolvanen ##submission.copyrightStatement## https://journal.fi/tt/article/view/79392 to, 14 helmi 2019 00:00:00 +0200 Tieteessä tapahtuu -lehden hakemisto 2018 https://journal.fi/tt/article/view/79378 Tieteessä tapahtuu ##submission.copyrightStatement## https://journal.fi/tt/article/view/79378 ke, 13 helmi 2019 00:00:00 +0200