Tieteessä tapahtuu https://journal.fi/tt <p>Foorumi ajankohtaisille ja yleistajuisille tiedeartikkeleille ja keskustelulle. Julkaisija Tieteellisten seurain valtuuskunta</p> fi-FI tieteessatapahtuu@tsv.fi (Ilari Hetemäki) jani.laatikainen@tsv.fi (Jani Laatikainen) to, 20 syys 2018 08:00:06 +0300 OJS 3.1.1.2 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Avoin tiede – kaikkien yhteinen mahdollisuus ja haaste https://journal.fi/tt/article/view/75087 <p>Avoimen tieteen kansalliselle koordinaatiolle on kysyntää. Tutkimusyhteisö on merkittävän kulttuurimurroksen keskellä. Uudistusta vaativina voimina jylläävät muuttuvat rahoitusrakenteet, kansainvälisen yhteistyön tehostuminen, teknologian uudet mahdollisuudet sekä yhteiskunnallinen paine avoimuuden lisäämiseksi. Jokainen tutkija tai organisaatio voi hahmotella vastauksia näihin muutoshaasteisiin yksinkin, mutta niihin vastaaminen yhdessä on perusteltua lopputuloksen laadun ja tehokkaamman toiminnankin näkökulmasta.</p> Henriikka Mustajoki ##submission.copyrightStatement## https://journal.fi/tt/article/view/75087 to, 20 syys 2018 00:00:00 +0300 Pihvin korvaaminen pavuilla https://journal.fi/tt/article/view/75088 <p>Julkinen keskustelu ruokavaliomme muuttamisesta nykyistä kasvispainotteisemmaksi käy kuumana. Erityisen paljon kommentteja puolesta ja vastaan ovat herättäneet kouluihin, päiväkoteihin ja viimeksi puolustusvoimiin lanseeratut kasvisruoka-ateriat ja -päivät. Miltä asia näyttää tieteen näkökulmasta? Onko meillä tieteellistä näyttöä siitä, että kasvisruokien lisääminen ruokalautaselle ja eläinproteiinin korvaaminen kasviperäisellä vaikuttavat hyödyllisesti ilmastonmuutokseen ja väestön ravitsemukseen? Entä liittyykö muutokseen riskejä?</p> Anne-Maria Pajari ##submission.copyrightStatement## https://journal.fi/tt/article/view/75088 to, 20 syys 2018 00:00:00 +0300 Kiina goes pop https://journal.fi/tt/article/view/75089 <p>Kansainvälistä politiikkaa seuraavilla on hyvin tiedossa, miten Hollywood-elokuvat välittävät amerikkalaisia arvoja maailmalle. On ehkä vähemmän tunnettua, miten Pekingin identiteettipolitiikka heijastuu kiinalaisiin toimintaelokuviin. Tarkastelen tässä kirjoituksessa kiinalaista taistelulajigenreä kolmen valtionrahoittaman elokuvan kautta. Populaarikulttuurin tulkitseminen ”poliittisina teksteinä” paljastaa uusia poliittisen viestinnän näkökulmia.</p> Jukka Aukia ##submission.copyrightStatement## https://journal.fi/tt/article/view/75089 to, 20 syys 2018 00:00:00 +0300 Herbert Butterfield ja länsimaisen tieteenhistorian kritiikki https://journal.fi/tt/article/view/75090 <p>Länsimaista tieteenhistoriaa on leimannut 1930-luvun lopulta lähtien kaksi keskeistä ongelmaa: toinen näistä on niin sanottu internalismin ja eksternalismin välinen kiista ja toinen tieteen kehityksen katkoksellisuutta ja jatkuvuutta koskeva kiista. Ensin mainitulla viitataan tieteenhistorioitsijoiden pyrkimykseen perustaa tutkimus joko tieteen todellisiin sisällöllisiin tekijöihin tai tieteen ulkoisiin yhteiskunnallisiin vaikutuksiin. Jälkimmäinen tarkoittaa puolestaan tutkijoiden halua löytää tieteelle jokin selkeä joko tieteen ajallista murrosta tai pitkää historiallista kehitystä selittävä tekijä. Näitä perusteita arvosteli englantilainen historioitsija Sir Herbert Butterfield.</p> Jouni Huhtanen ##submission.copyrightStatement## https://journal.fi/tt/article/view/75090 to, 20 syys 2018 00:00:00 +0300 Näkökulmia Hennalan naissurmiin https://journal.fi/tt/article/view/75091 <p>Marjo Liukkosen maaliskuussa julkaistu kirja <em>Hennalan naismurhat 1918</em> (Vastapaino 2018) on herättänyt poikkeuksellisen paljon keskustelua. Sitä on käyty sekä akateemisten tutkijoiden keskuudessa että asian harrastajien parissa, erityisesti sosiaalisessa mediassa. Akateemisessa keskustelussa on tuotu – sinällään aivan normaaliin akateemiseen tapaan – esiin työn ongelmakohtia ja puutteita. Seuraavassa selvitän sitä, mistä historiantutkijoiden piirissä käydyssä akateemisessa keskustelussa on kyse. Lisäksi arvioin teosta historiantutkimuksen kriteerein ja erityisesti niiltä osin, jotka minulle ovat oman tutkimustyöni kautta tuttuja.</p> Markku Mattila ##submission.copyrightStatement## https://journal.fi/tt/article/view/75091 to, 20 syys 2018 00:00:00 +0300 Avoimen julkaisemisen jättiaskel https://journal.fi/tt/article/view/75093 <p>Viime aikoina tiedepoliittisessa keskustelussa on avoin julkaiseminen ollut vahvasti esillä. Avoimen julkaisemisen tarpeellisuutta voidaan perustella tieteellisen tiedon saavutettavuuden tärkeydellä: ”Avoin tiede on ihmisoikeuskysymys” (OKM 2014). Käytännössä tärkein peruste taitaa kuitenkin löytyä tiedejulkaisemisessa tapahtuneesta muutoksesta.</p> Risto Ikonen ##submission.copyrightStatement## https://journal.fi/tt/article/view/75093 to, 20 syys 2018 00:00:00 +0300 Valtamerten muisti https://journal.fi/tt/article/view/75094 <p>Merten tilan ennustaminen on ala, jolle on monia sovelluksia ja jolla eteneminen on nopeaa johtuen yhä kattavammista merihavainnoista ja paremmasta merten fysiikan ymmärryksestä. Merten huomioonottaminen ympäristöennusteissa ilmakehän rinnalla auttaa meitä paremmin sopeutumaan ja aiemmin varautumaan ympäristömme tilan muutoksiin.</p> Petteri Uotila ##submission.copyrightStatement## https://journal.fi/tt/article/view/75094 to, 20 syys 2018 00:00:00 +0300 Uskonnontutkimus ja globaali todellisuus https://journal.fi/tt/article/view/75095 <p>Mistä tahansa asiasta globaalissa kontekstissa puhuminen voi vaikuttaa suuruudenhullulta ja mahdottomalta. Kaikki ihmiskunnan suuret haasteet ovat kuitenkin mitä suurimmassa määrin globaaleja. Vaikka niihin tulee löytää paikallisia ratkaisuja, ilmiöiden ymmärtäminen vaatii laajempaa perspektiiviä, kansainvälistä yhteistyötä ja monitieteistä tutkimusta. Koska uskonto liittyy jollakin tavoin useimpiin yhteiskunnallisiin ongelmiin, kriittiselle, analyyttiselle ja uskontoa monitahoisesti eri kulttuureissa ja yhteiskunnissa tarkastelevalle uskonnontutkimukselle on suuri tarve.</p> Elina Vuola ##submission.copyrightStatement## https://journal.fi/tt/article/view/75095 to, 20 syys 2018 00:00:00 +0300 Lyhyesti https://journal.fi/tt/article/view/75096 Ilari Hetemäki ##submission.copyrightStatement## https://journal.fi/tt/article/view/75096 to, 20 syys 2018 00:00:00 +0300 Luonnontieteellinen ja humanistinen näkökulma tekoälytutkimukseen https://journal.fi/tt/article/view/75097 <p>Arvostamani professori Kari Enqvistin kolumni tekoälystä, monen nykyään tärkeäksi kokemasta tai arvioimasta aiheesta on kiinnostava (https://yle.fi/uutiset/3-10318808). Valitettavasti on todettava tekoälytutkimuksessa pitkään mukana olleen, humanistisiin tieteisiin suuntautuneen tutkijan näkökulmasta, että Enqvistin kolumni on kapea ja näköalaton. En viittaa tässä ja nyt siihen, että tekoälyn avulla voitaisiin edistämään rauhanomaisuutta ja kestävää kehitystä maailmassa. Tarkasteluni kohteena on tekoälyn tuleva rooli yhteiskunnassa ja ihmisten keskuudessa.</p> Timo Honkela ##submission.copyrightStatement## https://journal.fi/tt/article/view/75097 to, 20 syys 2018 00:00:00 +0300 Kriitikko vai denialisti? https://journal.fi/tt/article/view/75098 <p>Pitkä kuuma kesä oli ajoittain helteinen myös sosiaalisessa mediassa. Kiinnitin muutaman kerran huomiota sanoihin denialisti ja denialismi. Niitä ei ole yleiskielen sanakirjassa, mutta yleisesti kai ajatellaan, että ne viittaavat tieteellisten tosiasioiden kiistämiseen, kieltämiseen.</p> Vesa Heikkinen ##submission.copyrightStatement## https://journal.fi/tt/article/view/75098 to, 20 syys 2018 00:00:00 +0300 Tiedejulkaiseminen muuttuu – muuttuuko vertaisarviointi? https://journal.fi/tt/article/view/75099 <p>Tieteellisen julkaisemisen digitalisoituminen ja erityisesti tieteen avoimuuden vaatimukset ovat alkaneet haastaa perinteisiä tapoja arvioida käsikirjoituksia. Näyttää siltä, että avoimet julkaisut ovat alkaneet murtaa myös sokkoarvioinnin paradigmaa siirtymällä uusiin, avoimempiin arviointimuotoihin (Wang ja Tahamtam 2017).</p> Anna-Sofia Ruth, Jarmo Saarti ##submission.copyrightStatement## https://journal.fi/tt/article/view/75099 to, 20 syys 2018 00:00:00 +0300 Taide ja kestävä kehitys https://journal.fi/tt/article/view/75100 <p>Tänä päivänä maapallollamme ei ekologisesta näkökulmasta käsin mene yksiselitteisen hyvin. Tieteen ja taiteen kentällä on voimistunut yhteistyö laaja-alaisten vakavien ympäristöongelmien vaatiessa uudenlaisia ratkaisumalleja. Kuitenkin ”näennäisyys” ilmenee oman edun tavoitteluna monissa kestävyysaiheen seminaareissa ja koulutuksessa. Bruntlandin komission taloudellisen, sosiaalisen, kulttuurisen ja ekologisen tasojen yleistavoitteet jäävät helposti ihmiskeskeisen kliinisesti todetuiksi ja seuraavaksi poistutaankin jo maksiminopeudella muihin asioihin. Ekologisen tason kokonaiskuvan ontuva sisäistäminen arkielämään luo kuitenkin haurasta pohjaa muiden tasojen hyvinvoinnin kehittämiselle ja ratkaisujen löytymiselle.</p> Eira Ainalinpää ##submission.copyrightStatement## https://journal.fi/tt/article/view/75100 to, 20 syys 2018 00:00:00 +0300 Ura, joka katkesi https://journal.fi/tt/article/view/75101 <p>Ella Kitunen (1890–1988) tutki säilöntää ja erityisesti niin sanottua A.I.V.-menetelmää Biokemiallisella tutkimuslaitoksella vuosina 1941−42 laitoksen johtajan A. I. Virtasen toimeksiannosta ja Virtasen ohjauksessa, mutta ei julkaissut väitöskirjaa. Kitusen luottamustehtävät saattoivat vaikuttaa tähän niiden syiden ohella, jotka mainitsin artikkelissa ”Uranuurtajan katkennut ura” (Kervinen 2018).</p> Aila Kervinen ##submission.copyrightStatement## https://journal.fi/tt/article/view/75101 to, 20 syys 2018 00:00:00 +0300 Tutkija tutkii, viestii ja vaikuttaa https://journal.fi/tt/article/view/75018 <p>Iina Koskinen, Maria Ruuska, Tanja Suni: <em>Tutkimuksesta toi­mintaan – Tieteentekijän opas viestintään ja vaikuttamiseen. </em>Art House 2018.</p> Markus Hotakainen ##submission.copyrightStatement## https://journal.fi/tt/article/view/75018 to, 20 syys 2018 00:00:00 +0300 Kun viha ottaa vallan https://journal.fi/tt/article/view/75019 <p>Carolin Emcke: <em>Vihaa vastaan</em>. Vastapaino 2017.</p> Johanna Vuorelma ##submission.copyrightStatement## https://journal.fi/tt/article/view/75019 to, 20 syys 2018 00:00:00 +0300 Suomenhevonen tutulla uralla https://journal.fi/tt/article/view/75020 <p>Sari Savikko: <em>Suomenhevonen. Isänmaata rakentamassa ja puolustamassa. </em>Amanita 2017.</p> Pauliina Raento ##submission.copyrightStatement## https://journal.fi/tt/article/view/75020 to, 20 syys 2018 00:00:00 +0300 Tieteen huumorista ja kummallisuuksista https://journal.fi/tt/article/view/75021 <p>Glen Wright: <em>Academia Obscura – The hidden silly side of higher education. </em>Unbound 2018.</p> Markus Mykkänen ##submission.copyrightStatement## https://journal.fi/tt/article/view/75021 to, 20 syys 2018 00:00:00 +0300 Huippututkimusta tunturien sylissä https://journal.fi/tt/article/view/75022 <p>Lassi Saressalo: <em>Kertomus Ke­vosta.</em> <em>Turun yliopiston Lapin tutkimuslaitos Kevon vuosikym­menet</em>. Turun yliopisto 2017.</p> Pertti Koskimies ##submission.copyrightStatement## https://journal.fi/tt/article/view/75022 to, 20 syys 2018 00:00:00 +0300 Kohti uutta poliittista taloutta? https://journal.fi/tt/article/view/75023 <p>Risto Heiskala ja Akseli Virta­nen (toim.): <em>Talous ja yhteiskun­tateoria III: Kohti uutta poliittista taloutta</em>. Gaudeamus 2018.</p> Keijo Rahkonen ##submission.copyrightStatement## https://journal.fi/tt/article/view/75023 to, 20 syys 2018 00:00:00 +0300 Sisällissotaa ei muistella kiihkotta vieläkään https://journal.fi/tt/article/view/75024 <p>Seppo Hentilä: <em>Pitkät varjot. Muistamisen historia ja politiik­ka. </em>Siltala 2018.</p> Aki Alanko ##submission.copyrightStatement## https://journal.fi/tt/article/view/75024 to, 20 syys 2018 00:00:00 +0300 Isänmaan sumun aika https://journal.fi/tt/article/view/75025 <p>Minna Maijala: <em>Kultakauden maanalainen vastarinta. Sorto­kauden taisto isänmaan ja sa­nanvapauden puolesta. </em>Ota­va 2017.</p> H. K. Riikonen ##submission.copyrightStatement## https://journal.fi/tt/article/view/75025 to, 20 syys 2018 00:00:00 +0300