Tieteessä tapahtuu https://journal.fi/tt <p>Foorumi ajankohtaisille ja yleistajuisille tiedeartikkeleille ja keskustelulle. Julkaisija Tieteellisten seurain valtuuskunta</p> fi-FI tieteessatapahtuu@tsv.fi (Ilari Hetemäki) jani.laatikainen@tsv.fi (Jani Laatikainen) to, 22 maalis 2018 08:05:40 +0200 OJS 3.1.0.1 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Tieteelliset seurat tieteen ja tiedeyhteisön kehittäjinä https://journal.fi/tt/article/view/69927 Lea Ryynänen-Karjalainen ##submission.copyrightStatement## https://journal.fi/tt/article/view/69927 to, 22 maalis 2018 00:00:00 +0200 Nils Nordenskiöld – suomalaisen mineralogian ja geologian uranuurtajan oppivuodet https://journal.fi/tt/article/view/69928 <p>Nils Nordenskiöld (1792–1866) syntyi Mäntsälän Frugårdin (Alikartano) kartanossa perheeseen ja sukuun, jolle oli ominaista uteliaisuus ja tiedonhalu sekä aimo annos seikkailumieltä. Vaikka suvun miesten perinteinen ammatti 1700-luvun alkupuolelta lähtien oli linnoitusupseeri, oli lähes kaikilla heillä suuri kiinnostus ja intohimo kemiaa, mineralogiaa sekä ylipäänsä luonnontieteitä kohtaan. Nordenskiöld, ”Suomen mineralogian isä”, ei ollut tässä poikkeus. Hän teki vuodesta 1824 alkaen pitkän uran Suomen vuorilaitoksen johtajana pääpyrkimyksenään lopettaa Suomen riippuvuus malmintuonnista Ruotsista. Artikkeli kuvaa hänen nuoruusvuosiensa kouluttautumista vuoritieteeseen ja hänen varhaisten tiedesuhteidensa syntyä.</p> Kristiina Kalleinen ##submission.copyrightStatement## https://journal.fi/tt/article/view/69928 to, 22 maalis 2018 00:00:00 +0200 Jatkumoita, käänteitä ja kehityspolkuja – saksan kielen opetusta ja tutkimusta 100-vuotiaassa Suomessa https://journal.fi/tt/article/view/69929 <p>Takautuva katse satavuotiaan Suomen historiaan nostaa esille saksan kielen menneen prestiisikielen aseman. Nykyisyys taas on ristiriitainen, koska se tuo ilmi suomalaisen kaventuneen kielivarannon, joka ei vastaa monikielisen työelämän kielitaitotarpeisiin. Tulevaisuus on sumun peitossa ja tuntematon, mutta yritysten, organisaatioiden ja yliopistojen kielitaitotarveselvitysten mukaan muitakin kieliä kuin englantia tarvitaan. Saksan ja muiden vähän opiskeltujen kielten osaajia tarvitaan Suomessa.</p> Leena Kolehmainen ##submission.copyrightStatement## https://journal.fi/tt/article/view/69929 to, 22 maalis 2018 00:00:00 +0200 Primodos – hormonaalinen raskaustestaus Suomessa https://journal.fi/tt/article/view/69930 <p>Lääkkeiden määrääminen raskaana oleville naisille väheni huomattavasti sen maailmanlaajuisen skandaalin jälkeen, kun aamupahoinvointia lieventävän ja rauhoittavan Thalidomide-lääkkeen huomattiin 1960-luvun puolivälissä aiheuttavan sikiöepämuodostumia (Brewer, 1978: 437). Thalidomiden kaltainen tapaus on noussut julkisuuteen viime vuosina. Hormonaalisen raskaustestin nimeltä Primodos raskaudenaikaisen käytön väitetään johtaneen epämuodostumien syntymiseen sikiöillä 1960- ja 1970-luvulla.</p> <p>Englannista kääntänyt Kristiina Silvan.</p> Merle Wessel ##submission.copyrightStatement## https://journal.fi/tt/article/view/69930 to, 22 maalis 2018 00:00:00 +0200 Ovatko mentaalinen ja fysikaalinen aika sovitettavissa yhteen? https://journal.fi/tt/article/view/69931 <p>Nykyisessä ajan filosofiassa on tapana erottaa kaksi toisistaan poikkeavaa ja ensi näkemältä ristiriitaista ajallista sarjaa: A- ja B-sarjat. Edellinen vastaa inhimillistä kokemusta ajan kulusta, siinä missä jälkimmäinen on sopusoinnussa fysiikan kanssa. Voiko näitä kahta varsin erilaista näkökulmaa aikaan sovittaa yhteen? Väitän, että epäreduktiivinen fysikalismi tarjoaa tähän kysymykseen hyvin perustellun vastauksen.</p> Matias Slavov ##submission.copyrightStatement## https://journal.fi/tt/article/view/69931 to, 22 maalis 2018 00:00:00 +0200 Lääketieteen Nobelin palkinto jo neljännen kerran banaanikärpästutkijoille https://journal.fi/tt/article/view/69932 <p>Nobelin fysiologian ja lääketieteen palkinnon viime vuonna sai kolme yhdysvaltalaista tiedemiestä, Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash ja Michael W. Young. He ovat kaikki banaanikärpästutkijoita, ja palkinnon aiheena oli heidän eliöiden sisäisen kellon molekulaarista mekanismia koskevat tutkimuksensa. Mutta miksi juuri banaanikärpästutkimukset tuottavat niin monia erilaisia ja merkittäviä tuloksia?</p> Petter Portin ##submission.copyrightStatement## https://journal.fi/tt/article/view/69932 to, 22 maalis 2018 00:00:00 +0200 Kun Suomen kivet muuttivat maailman geologien ajattelua https://journal.fi/tt/article/view/69933 <p>Suomen kallioperä on jo yli sadan vuoden ajan ollut maailman avainalue vaikeiden peruskallioon liittyneiden geologisten ongelmien ratkaisemisessa. Tämä johtuu siitä, että ikivanha kallioperämme on monin puolin, etenkin rannikoilla ja saaristossa, paljaana, jäätikön silottelemana ja veden kostuttamana. Toisaalta maassamme on aina ollut eteviä peruskallion tutkijoita.</p> Jukka Hildén ##submission.copyrightStatement## https://journal.fi/tt/article/view/69933 to, 22 maalis 2018 00:00:00 +0200 Galaksien synnyn numeerinen mallintaminen https://journal.fi/tt/article/view/69934 <p>Tässä kirjoituksessa kerron lyhyesti, mikä on nykytietämyksemme galaksien rakenteesta ja miten galaksien synty- ja kehitysprosessia voidaan mallintaa supertietokoneita käyttäen. Lopuksi esitän näkemykseni siitä, kuinka tarkasti nykyiset simulaatiomallit vastaavat havaittuja galakseja.</p> Peter Johansson ##submission.copyrightStatement## https://journal.fi/tt/article/view/69934 to, 22 maalis 2018 00:00:00 +0200 Voiko evoluutiota ennustaa? https://journal.fi/tt/article/view/69936 <p>Evoluution tutkimus on perinteisesti keskittynyt jo tapahtuneiden asioiden ymmärtämiseen. Genomidatan räjähdyksenomainen kasvu, kokeellinen evoluutio ja evoluutioteorian lisääntynyt ymmärrys ovat avaamassa uuden tutkimussuunnan, jossa nopeasti muuttuvien lajien populaatioiden evoluutiota pyritään ennustamaan. Tässä kirjoituksessa kuvaan, millaiset seikat vaikuttavat evoluution ennustettavuuteen.</p> Ville Mustonen ##submission.copyrightStatement## https://journal.fi/tt/article/view/69936 to, 22 maalis 2018 00:00:00 +0200 Yhteiskunnan laaja systeeminen murros haltuun https://journal.fi/tt/article/view/69937 <p>Viime vuosikymmeninä olemme yhteiskuntana käyneet läpi laajaa systeemistä murrosta. Digiajassa ja ennakoimattoman muutoksen keskelläkin on mahdollista rakentaa hyvää yhteiskuntaa, kun elämme aidossa vuorovaikutuksessa, nykytekniikan mahdollistamia tietovirtoja analysoiden. Kansalaisten omin sanoin sanoittamat kokemukset yhteiskunnasta ja sen palveluista tulisi ottaa keskiöön osana palveluiden ja prosessien arviointia ja kehittämistä. Tämä tulee mahdolliseksi big datan, tekoälyn ja tukiälyn menetelmien sekä avoimen tieteen ja tutkimuksen toimintakulttuurin avulla.</p> Krista Lagus ##submission.copyrightStatement## https://journal.fi/tt/article/view/69937 to, 22 maalis 2018 00:00:00 +0200 Metsät vihreiden trollien hampaissa https://journal.fi/tt/article/view/69938 <p>Metsistä käydään taas kiivasta keskustelua; teemoina ovat ekosysteemipalvelut, vaihtoehtoiset metsänhoitomenetelmät, suojelu, hiilinielut ja biodiversiteettihypoteesi. Ekosysteemipalveluiden ja ekonomian käsitteet johdetaan samasta kreikan kielen sanasta oikos (talo, talous). Ne sisältyvät myös metsälakien ytimeen. Ovatko nämä sovitettavissa yhteen, kun etsitään käytäntöön soveltuvia metsänhoidon malleja?</p> Simo Hannelius ##submission.copyrightStatement## https://journal.fi/tt/article/view/69938 to, 22 maalis 2018 00:00:00 +0200 Suomi on avaruussään tutkimuksen suurvalta https://journal.fi/tt/article/view/69939 <p>Suomen syysmyrskyt, jopa kaikkein hurjimmat hurrikaanit, ovat pientä tuulenvirettä verrattuna Maan lähistöllä riehuvaan avaruussään myllerrykseen. Mikä pahinta, sen vaikutukset tuntuvat maanpinnalla saakka. Mutta mitä avaruussää ja sen tutkimus on?</p> Markus Hotakainen ##submission.copyrightStatement## https://journal.fi/tt/article/view/69939 to, 22 maalis 2018 00:00:00 +0200 Luonnontieteen lause ja muita tosiseikkoja https://journal.fi/tt/article/view/69940 <p>”Vain luonnontieteen lauseet ovat vapaita alatekstistä. Kun sanon, että planeetta Mars kiertää Aurinkoa likimäärin ellipsinmuotoista rataa, minulla ei ole piiloviestiä. Totean ainoastaan tosiseikan.” Näin kolumnoi kosmologian professori Kari Enqvist (Yle, 25.2.2018). Hän on väärässä.</p> Vesa Heikkinen ##submission.copyrightStatement## https://journal.fi/tt/article/view/69940 to, 22 maalis 2018 00:00:00 +0200 Täyskäsi – Ilkka Niiniluoto https://journal.fi/tt/article/view/69941 <p>Edellisissä muistikuvissa käsittelin akateemikkoja Eino Kaila, G. H. von Wright ja Oiva Ketonen. Nyt on vuorossa keväällä 2017 nimitetty Ilkka Niiniluoto.</p> Matti Sintonen ##submission.copyrightStatement## https://journal.fi/tt/article/view/69941 to, 22 maalis 2018 00:00:00 +0200 Lääkintäkulttuurien globaalista monimuotoisuudesta ja sekoittumisesta https://journal.fi/tt/article/view/69942 <p>Markku Hokkanen ja Kalle Kananoja (toim.): <em>Kiistellyt tiet terveyteen. Parantamisen monimuotoisuus globaalihistoriassa</em>. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 2017.</p> Timo Kallinen ##submission.copyrightStatement## https://journal.fi/tt/article/view/69942 to, 22 maalis 2018 00:00:00 +0200 Maa melskeisellä mantereella https://journal.fi/tt/article/view/69943 <p>Risto Volanen: <em>Suomen synty ja kuohuva Eurooppa</em>. Otava 2017.</p> Aki Alanko ##submission.copyrightStatement## https://journal.fi/tt/article/view/69943 to, 22 maalis 2018 00:00:00 +0200 ”Tähtiherrat” sivistyksen takamailla https://journal.fi/tt/article/view/69944 <p>Heikki Nevanlinna: <em>Suomalainen polaariretkikunta Lapissa 1882–1884</em>. Suomen Tiedeseura 2017.</p> Markus Hotakainen ##submission.copyrightStatement## https://journal.fi/tt/article/view/69944 to, 22 maalis 2018 00:00:00 +0200 Voiko tulevaisuuskin olla valoisa? https://journal.fi/tt/article/view/69945 <p>Johan Norberg: <em>Progress: Ten Reasons to Look Forward to the Future</em>. Oneworld 2016.</p> Osmo Tammisalo ##submission.copyrightStatement## https://journal.fi/tt/article/view/69945 to, 22 maalis 2018 00:00:00 +0200 Oliko Eichmann paha vai pelle? https://journal.fi/tt/article/view/69946 <p>Hannah Arendt: <em>Eichmann Jerusalemissa. Raportti pahuuden arkipäiväisyydestä. </em>Suomentaneet Jouni Tilli ja Antero Holmila, esipuhe Tuija Parvikko. Docendo 2016.</p> Leena Eräsaari ##submission.copyrightStatement## https://journal.fi/tt/article/view/69946 to, 22 maalis 2018 00:00:00 +0200 Historia, fantasia ja postmoderni romaani https://journal.fi/tt/article/view/69947 <p>Klaus Brax: <em>Unhoon jääneiden huuto: Kolme tutkielmaa postmodernista historiallisesta romaanista</em>. Avain 2017.</p> Leena Eilittä ##submission.copyrightStatement## https://journal.fi/tt/article/view/69947 to, 22 maalis 2018 00:00:00 +0200 Valokuvaaja tunnelmoi kansallispuistojen maisemissa https://journal.fi/tt/article/view/69948 <p>Tea Karvinen: <em>Kansallispuistot, Maamme luonnon helmet</em>. Docendo 2017.</p> Mattias Tolvanen ##submission.copyrightStatement## https://journal.fi/tt/article/view/69948 to, 22 maalis 2018 00:00:00 +0200