Tieteessä tapahtuu https://journal.fi/tt <p>Foorumi ajankohtaisille ja yleistajuisille tiedeartikkeleille ja keskustelulle. Julkaisija Tieteellisten seurain valtuuskunta</p> fi-FI taina.vuokko@tsv.fi (Toimituspäällikkö Taina Vuokko) tuki@tsv.fi (Tietohallintopäällikkö Jani Laatikainen) to, 16 marras 2023 08:25:23 +0200 OJS 3.2.1.4 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Hyppäys uudelle tasolle! https://journal.fi/tt/article/view/140883 <p>Kuusikymmentä vuotta sitten, syksyllä 1963 liikunnanopettajaksi opiskelevien ensimmäinen vuosikurssi aloitti silloisessa Jyväskylän kasvatusopillisessa korkeakoulussa, nykyisessä Jyväskylän yliopistossa. Liikunnanopettajakoulutuksella oli jo tuolloin pitkät perinteensä Helsingin yliopistossa, jossa voimistelunopettajien koulutus oltiin aloitettu vuonna 1882.</p> Jukka Lahti Copyright (c) 2023 https://journal.fi/tt/article/view/140883 to, 16 marras 2023 00:00:00 +0200 Epäily on herätetty! Filosofinen epäily ja sen merkitys https://journal.fi/tt/article/view/140890 <p>Filosofiassa pyritään intohimoisesti varmaan tietoon, vaikka samalla suhtaudutaan varsin epäilevästi sen saatavuuteen. Filosofian tehtävänä onkin löytää ja korjata erilaisia tietoon kohdistuvia heikkouksia luopumatta kuitenkaan täysin tiedon saannin mahdollisuudesta.</p> Jari Palomäki Copyright (c) 2023 https://journal.fi/tt/article/view/140890 to, 16 marras 2023 00:00:00 +0200 Karl Popper ja tieteen rationaalisuus https://journal.fi/tt/article/view/140891 <p>Karl Popper kritisoi käsitystä, jonka mukaan luonnontieteen tulokset ikään kuin kasautuisivat toistensa päälle ja muodostaisivat lopulta laajan, yhtenäisen ja ristiriidattoman kokonaisuuden. Tiede edistyy myös suurten murrosten kautta.</p> Jouni Huhtanen Copyright (c) 2023 https://journal.fi/tt/article/view/140891 to, 16 marras 2023 00:00:00 +0200 45 vuoden seurantatutkimus osoittaa nuoruuden kunnon heijastuvan pitkälle aikuisuuteen https://journal.fi/tt/article/view/140884 <p>Mitä saadaan, kun yhdistetään koulun kuntotestitulokset myöhäiskeski-iän seurantamittausaineistoon? Todennäköisesti maailman pisin seurantatutkimus nuoruusiän fyysisen kunnon ennustearvosta myöhemmän elämän terveydelle ja työkyvylle. Tutkimustulokset herättävät kysymyksiä lasten ja nuorten vähäisen liikkumisen vaikutuksista pitkällä tähtäimellä.</p> Perttu Laakso Copyright (c) 2023 https://journal.fi/tt/article/view/140884 to, 16 marras 2023 00:00:00 +0200 Kehopositiivisuusaktivismin ensimmäinen aalto Suomessa https://journal.fi/tt/article/view/140886 <p>Kehopositiivisuusaktivismi kamppailee lihavien ihmisten oikeuksien puolesta ja lihavuussyrjintää vastaan. Aktivistit Suomessa ovat aiemmin toimineet lähes yksinomaan verkossa, mutta näin ei ole enää. Viimeistään asiaa ajavan järjestön perustaminen osoittaa, että lihavien oikeudet ovat tulleet julkiseen keskusteluun jäädäkseen.</p> Anna Puhakka Copyright (c) 2023 https://journal.fi/tt/article/view/140886 to, 16 marras 2023 00:00:00 +0200 Esittävän taidetanssin merkitys identiteetille Parkinsonin taudissa https://journal.fi/tt/article/view/140887 <p>Tanssimista ja tanssin ryhmämuotoista harrastamista pidetään nykyisin lupaavana lääketieteellistä hoitoa täydentävänä kuntoutusmenetelmänä neurologisissa sairauksissa. Mutta millainen merkitys esittävällä tanssimisella voi olla neurologisessa sairaudessa, kuten Parkinsonin taudissa?</p> Hanna Pohjola Copyright (c) 2023 https://journal.fi/tt/article/view/140887 to, 16 marras 2023 00:00:00 +0200 Kun kaikki murtuu https://journal.fi/tt/article/view/140888 <p>Minuus on luonteeltaan melko pysyvä, mutta joskus ihminen tulee elämässään sellaiseen kriisitilanteeseen, jossa hänen minuutensa on muututtava. Silloin voi tuntua siltä, että kaikki murtuisi alta.</p> Ahti Lampinen Copyright (c) 2023 https://journal.fi/tt/article/view/140888 to, 16 marras 2023 00:00:00 +0200 Tutkimusta työelämän muutosten ääreltä https://journal.fi/tt/article/view/140889 <p>Työelämä muuttuu ja on muuttunut aina. Korona-aika nopeutti joitakin muutossuuntia, kun taas jotkin ovat niin hitaita, että niitä on vaikea tutkimuksessa tunnistaa. Rekrytointitutkimus avaa yhden ikkunan työelämän moninaisuuden ja muutosten tarkasteluun.</p> Tuija Koivunen, Arja Haapakorpi, Heidi Lehtovaara, Pasi Pyöriä Copyright (c) 2023 https://journal.fi/tt/article/view/140889 to, 16 marras 2023 00:00:00 +0200