(1)
Maczulskij, T. Hajautettu neuvottelujärjestelmä ei johda työehtojen heikentymiseen . tvt 2022, 36, 81–82 .