(1)
Vasara, E. Rauhan töitä sodan vuonna 2022. tvt 2022, 36, 3–4 .