(1)
Vainio-Korhonen, K.; Artukka, T.; Saarenpää, T.; Viljamaa, N. Suurpalon jälkeisen Turun työväestö ja huono-osaiset – tutkimatonta historiaa. tvt 2022, 36, 8–23.