(1)
Tuomisto, T. Työväen Sivistysliiton "Agricola": Hjalmar Eklund, liiton ensimmäinen sihteeri. tvt 2020, 33, 17-23.