Vainio-Korhonen, K., Artukka, T., Saarenpää, T., & Viljamaa, N. (2022). Suurpalon jälkeisen Turun työväestö ja huono-osaiset – tutkimatonta historiaa. Työväentutkimus Vuosikirja, 36, 8–23. https://doi.org/10.37456/tvt.125516