Vainio-Korhonen, K., Artukka, T., Saarenpää, T. ja Viljamaa, N. (2022) ”Suurpalon jälkeisen Turun työväestö ja huono-osaiset – tutkimatonta historiaa”, Työväentutkimus Vuosikirja, 36, ss. 8–23. doi: 10.37456/tvt.125516.