[1]
T. Tuomisto, ”Työväen Sivistysliiton ’Agricola’: Hjalmar Eklund, liiton ensimmäinen sihteeri”, tvt, vsk. 33, ss. 17–23, tammi 2020.