Maczulskij, T. ”Hajautettu neuvottelujärjestelmä ei johda työehtojen heikentymiseen ”. Työväentutkimus Vuosikirja, vsk. 36, joulukuuta 2022, ss. 81–82 , doi:10.37456/tvt.121515.