Vasara, E. ”Rauhan töitä sodan vuonna 2022”. Työväentutkimus Vuosikirja, vsk. 36, joulukuuta 2022, ss. 3–4 , doi:10.37456/tvt.125513.