Vainio-Korhonen, K., T. Artukka, T. Saarenpää, ja N. Viljamaa. ”Suurpalon jälkeisen Turun työväestö ja huono-osaiset – tutkimatonta historiaa”. Työväentutkimus Vuosikirja, vsk. 36, joulukuuta 2022, ss. 8–23, doi:10.37456/tvt.125516.