Vainio-Korhonen, Kirsi, Topi Artukka, Taina Saarenpää, ja Noora Viljamaa. ”Suurpalon jälkeisen Turun työväestö ja huono-osaiset – tutkimatonta historiaa”. Työväentutkimus Vuosikirja 36 (joulukuuta 22, 2022): 8–23. Viitattu huhtikuuta 18, 2024. https://journal.fi/tyovaentutkimus/article/view/125516.