Kosonen, Martti. ”Uuraan uhmakkaat lastaajat: Stuuvarit ja stuuvari-instituutio 1850–1910-luvuilla”. Työväentutkimus Vuosikirja 36 (joulukuuta 22, 2022): 32–49 . Viitattu huhtikuuta 20, 2024. https://journal.fi/tyovaentutkimus/article/view/125570.