1.
Vasara E. Rauhan töitä sodan vuonna 2022. tvt [Internet]. 22. joulukuuta 2022 [viitattu 22. huhtikuuta 2024];36:3–4 . Saatavissa: https://journal.fi/tyovaentutkimus/article/view/125513