1.
Vainio-Korhonen K, Artukka T, Saarenpää T, Viljamaa N. Suurpalon jälkeisen Turun työväestö ja huono-osaiset – tutkimatonta historiaa. tvt [Internet]. 22. joulukuuta 2022 [viitattu 24. huhtikuuta 2024];36:8–23. Saatavissa: https://journal.fi/tyovaentutkimus/article/view/125516