1.
Itkonen H. Minne matka, Työväen Urheiluliitto?. tvt [Internet]. 22. joulukuuta 2022 [viitattu 12. huhtikuuta 2024];36:86–87 . Saatavissa: https://journal.fi/tyovaentutkimus/article/view/125582