(1)
Nuorva, V. Kasteenliiton Uudistuksesta elämänmatkalle Saattamiseen: Millaista Konfirmaation Teologiaa Konfirmaatiovirret 1938–2016 Ilmaisevat?. ukk 2021, 1.