(1)
Poropudas, S. Kirkon työntekijän identiteettiä rakentamassa?. ukk 2022, 2, 119-122.