Nuorva, V. (2021). Kasteenliiton uudistuksesta elämänmatkalle saattamiseen: Millaista konfirmaation teologiaa konfirmaatiovirret 1938–2016 ilmaisevat?. Uskonto, Katsomus Ja Kasvatus, 1(1). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/ukk/article/view/110895