Poropudas, S. (2022). Kirkon työntekijän identiteettiä rakentamassa?. Uskonto, katsomus ja kasvatus, 2(1), 119–122. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/ukk/article/view/115220