Nuorva, Vesa. 2021. ”Kasteenliiton Uudistuksesta elämänmatkalle Saattamiseen: Millaista Konfirmaation Teologiaa Konfirmaatiovirret 1938–2016 Ilmaisevat?”. Uskonto, Katsomus Ja Kasvatus 1 (1). https://journal.fi/ukk/article/view/110895.